METODYKA

Ocenę oddziaływania wykonano w oparciu o następujące kryteria i sumę wartości punktowych przypisanych poszczególnym rodzajom oddziaływań :

Charakter
 • pozytywne (+)
 • negatywne (-)
Typ
 • bezpośrednie
 • pośrednie
Wielkość:
Zasięg
 • lokalne (1)
 • regionalne (2)
 • ponadregionalne (3)
Czas trwania
 • krótkoterminowe (1)
 • średnioterminowe (2)
 • długoterminowe (3
Częstotliwość
 • jednorazowe (1)
 • powtarzalne (2)
 • trwałe (3)
Odwracalność
 • odwracalne (1)
 • nieodwracalne (3)
Wrażliwość elementu środowiska
 • niska (1)
 • średnia (2)
 • wysoka (3)

DALEJ