WSTĘPNY PROJEKT STOPY GRAWITACYJNEJ

 

Założenia projektowe:

Konstrukcją wsporczą będącą przedmiotem analiz prezentowanych w niniejszym opracowaniu jest stopa grawitacyjna. Według założeń jest to fundament posadowiony grawitacyjnie, nie przytwierdzony do dna, umożliwiający montaż turbiny wiatrowej o mocy 7 MW na akwenie o głębokości 40 m. Przyjęto, że obiekt jest obciążony ciężarem własnym, naporem wiatru, ciśnieniem hydrostatycznym zewnętrznym (woda morska) i wewnętrznym ( balast płynny) oraz hydrodynamicznym oddziaływaniem środowiska.

Prezentowana konstrukcja przewidziana jest dla warunków panujących na Morzu Bałtyckim w rejonie południowym o głębokości około 40 m i przeznaczona do posadowienia na dnie tylko za pomocą sił grawitacji. Z tego względu kształt dolnej części konstrukcji jest tak zaprojektowany, by po odpowiednim zabalastowaniu wnętrza fundament był w stanie przenieść występujące w trakcie eksploatacji maksymalne obciążenia bez jego przemieszczenia względem dna. Wymiary gabarytowe wraz z nazwami poszczególnych sekcji używanymi dalej w opracowaniu zostały przedstawione na rysunku nr 1.

Niniejszy materiał jest napisany na podstawie raportów wewnętrznych sporządzanych podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji.

 

stopa.stopa_40m_pic_4

Rys. 1.   Podstawowe parametry geometryczne konstrukcji wsporczej.stopa.rys 1


DALEJ