SZUM ANTROPOGENICZNY W MORZACH

Wzrost poziomu podwodnego pola akustycznego w morzach, którego źródłem jest aktywność techniczna, staje się nowym potencjalnym zagrożeniem dla wielu gatunków ryb i ssaków morskich.

Wpływ dźwięków o wysokim natężeniu na organizmy morskie można uszeregować wg intensywności oddziaływania i równocześnie w odległości od źródła (za Richardsonem):

  • śmierć lub trwałe uszkodzenia organów zwierzęcia,
  • maskowanie sygnałów akustycznych ,
  • przekroczenie progów reakcji,
  • przekroczenie progów słyszalności.

Możliwe oddziaływanie hałasu pochodzącego od źródeł   obejmuje

  • płoszenie
  • wabienie
  • zmianę szlaków migracji lub zachowań zwierząt.

Objaśnienia skrótów:

Zasięg :                       L – lokalny, S – średni, D – daleki

Czas trwania :        K- krótko terminowy, S-średnio, T- długotrwały

Intensywność :      M- mała, S- średnia, W- wysoka

Zakres efektów :  B- żadnych efektów, N – nieznaczne, S- średnie, Z- znaczne

Przewidywany rodzaj oddziaływania hałasu podczas prac konstrukcyjnych na gatunek zwierząt

(statki, platformy, dźwigi, helikoptery itp.)

Nowy obraz (1)

Przewidywany rodzaj oddziaływania hałasu podczas prac konstrukcyjnych na gatunek zwierząt

wbijanie pali

Nowy obraz (2)


POWRÓT