ODDZIAŁYWANIE KONSTRUKCJI NA ŚRODOWISKO

Analiza oddziaływania konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych na wybrane elementy  środowiska ożywionegofoto na stronę tytułową

Ocena oddziaływania konstrukcji wsporczych MFW:

  • Pal wielkośrednicowy – monopal
  • Trójnóg na fundamencie palowym
  • Trójnóg grawitacyjny
  • Konstrukcja grawitacyjna

w polskich obszarach morskich na wybrane elementy środowiska ożywionego:

  • Fitobentos
  • Makrozoobentos
  • Ichtiofauna

Ocena oddziaływania:

Monitoring:

Usługi ekosystemowe:

SZUM ANTROPOGENICZNY W MORZACH


DALEJ