USŁUGI EKOSYSTEMOWE

Usługi ekosystemów stanowią korzyści jakie ludzkość otrzymuje z ekosystemów. W ich skład wchodzą:

  • usługi wspierające – bogactwo gatunkowe utrzymujące stabilne warunki życia na Ziemi
  • usługi kulturowe, dzięki którym rozwija się nauka, kultura i sztuka
  • usługi regulujące jak wiązanie węgla i soli biogenicznych oraz produkcja tlenu

usek01Usługi ekosystemowe na obszarach morskich farm wiatrowych w polskich obszarach morskich spowodują:

  • Stałe przekształcenie środowiska w wyniku posadowienia na dnie morskim konstrukcji wsporczych,
  • Zmianę użytkowania akwenu,
  • Umiarkowany wzrost znaczenia usług wspierających i regulujących ekosystem poprzez wzrost bioróżnorodności na obszarze zajętym przez farmy wiatrowe oraz wzrost biomasy bentosu,
  • Duży wzrost znaczenia usług ekosystemowych dostarczających dóbr poprzez możliwość hodowli małży i ryb na obszarze farmy wiatrowej oraz możliwość uprawy glonów,
  • Duży wzrost znaczenia usług ekosystemowych kulturowych poprzez produkty bezpośredniej konsumpcji – żywność i woda: wdrożenie alternatywnych metod pozyskiwania żywych zasobów morza, możliwość utrzymania na obszarze farm wiatrowych wędkarstwa morskiego i rozwój turystyki podwodnej, rozwój nauk o morzu i markikulturze.

    DALEJ