RAPORTY

W trakcie realizacji projektu partnerzy publikowali wyniki cząstkowe zrealizowanych zadań. Otrzymane wyniki publikowano zarówno w czasopismach recenzowanych, jak i przedstawiano je na konferencjach i seminariach.

Partnerzy projektu zorganizowali dwa seminaria prezentujące aktualne osiągnięcia. 28 maja 2014 roku w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65 w Gdańsku odbyło się seminarium prezentujące osiągnięcia projektu badawczego pt: „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”. W trakcie seminarium wygłoszone zostały następujące prezentacje:

 1.  Sebastian Kowalczyk, Projekt AQUILO: cele i realizacja, Gdańsk, referat.
 2.  Maciej Wdowiak, Proces realizowania zadań związanych z posadowieniem morskiej farmy wiatrowej,Gdańsk, referat.
 3.  Marcinkowski Tomasz, Olszewski Tomasz, Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele i pomiary, Gdańsk, referat.
 4.  Alicja Kosakowska, Węsławski, Określenie wpływu analizowanych typów konstrukcji wsporczych na aspekty geoekologii morza, Gdańsk, referat.
 5.  Doerffer P. , Flaszyński P., Łuczak M., Mieloszyk M. , Opoka S., Ostachowicz W., Prezentacja osiągnięć projektu AQUILO przez IMPPAN, Gdańsk, referat.
 6.  Paweł Dymarski, Marcin Zagórski, Jędrzej Żywicki, Czesław Dymarski, Ewelina Ciba, Karol Niklas, Andrzej Jankowski „Wyznaczanie maksymalnych obciążeń działających na konstrukcję wsporczą. Projektowanie konstrukcji wsporczej w oparciu o analizy MES”, Gdańsk, referat.
 7.  Marek Kraskowski, Wyznaczanie obciążeń środowiskowych na konstrukcjach wsporczych turbin wiatrowych, Gdańsk, referat.

W dniu 17 września 2015 roku w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej S.A. przy ul. Szczecińskiej 65 w Gdańsku odbyło się drugie seminarium prezentujące osiągnięcia projektu badawczego pt: „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”. W trakcie seminarium wygłoszone zostały następujące prezentacje:

 • Sebastian Kowalczyk, Projekt AQUILO cele i rezultaty
 • Maciej Wdowiak, Wymagania dla konstrukcji wsporczych na Bałtyku
 • Paweł Dymarski,Marcin Zagórski, Jędrzej Żywicki, Czesław Dymarski, Ewelina Ciba, Karol Niklas, Andrzej Jankowski , Optymalizacja konstrukcji wsporczych dla Bałtyku Południowego
 • Marek Kraskowski, Weryfikacja założeń projektowych rozpatrywanych konstrukcji wsporczych
 • Doerffer, P. Flaszyński, M. Łuczak, M. Mieloszyk, S. Opoka, W. Ostachowicz, Eksploatacja konstrukcji wsporczych:analiza parametrów pracy i stanu konstrukcji
 • Tomasz Marcinkowski, Określenie warunków środowiskowych dla południowego Bałtyku
 • Alicja Kosakowska, Analiza oddziaływania konstrukcji wsporczych na środowisko na poszczególnych etapach jej powstawania
 • Bęben Robert, Papis Oliwia, „Ekonomika konstrukcji wsporczych dla Bałtyku Południowego”, Gdańsk, referat.

Poza tym ukazały następujące publikacje:

 1.  Kahsin, M., Łuczak, M., Peeters, B.: Use and assessment of preliminary FE model result swithin testing process of offshore wind turbine supporting structure, Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, 2014, 3659-3666, ISBN: 978-972-752-165-4,
 2.  Kahsin, M., Łuczak, M.: Numerical Model Quality Assessment Of Offshore Wind Turbine Supporting Structure Based On Experimental Data, Structural Health Monitoring 2015: System Reliability for Verification and Implementation: Proceedings of the 10th International Workshop on StructuralHealth Monitoring.- Vol. 1, 2015, 2817-2824, ISBN: 978-1-60595-275-8.
 3.  Mieloszyk M., Opoka S., Ostachowicz W., Frequency Domain Decomposition performed on the strain data obtained from the aluminium model of an offshore support structure, Journal of Physics: Conference Series 628 (2015) 012111 doi:10.1088/1742-6596/628/1/012111
 4.  Opoka, M. Mieloszyk, S. Derra ,W. Ostachowicz, Comments on structural condition analysis based on strain measurements on tripod model, EWSHM 2014 conference: 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, July, 8-11, 2014 – Nantes, France.
 5.  Załęski, P. Juszkiewicz, P. Szypulski “Practical experience with the use of Cone Penetration Tests CPTU as used in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea”, „Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk” (ISSN: 1230-7424; e-ISSN: 2450-5536), Volume 30, Number 1, 2015 strony: 96-103.
 6.  Agata Zaborska, Alicja Kosakowska, Jacek Bełdowski, Magdalena Bełdowska, Marta Szubska, Jolanta Walkusz-Miotk, Adam Żak, Agnieszka Ciechanowicz, Maciej Wdowiak –The distribution of inorganic contaminants in the central part of the Polish maritime zone – the are a selected for wind farm acquisition – publikacja przesłana do Estuarine, Coastal and Shelf Science Elsevier
 7.  Bęben Robert, Marcinkowski Tomasz, Papis Oliwia, Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych „Zarządzanie i Finanse”, 2014, nr 3, część 1, str. 275-287.
 8.  Dymarski, P. Dymarski, J. Żywicki, „DESIGN AND STRENGTH CALCULATIONS OF THE TRIPOD SUPPORT STRUCTURE FOR OFFSHORE POWER PLANT”. Polish Maritime Research 1(85) 2015 Vol. 22; pp. 36-46

Wystąpienia konferencyjne i seminaria:

 1.  Kraskowski, M.: „CFD and experimental analyses of OWT support structures”, prezentacja na 27th ITTC Specialist Committee on Hydrodynamic Modelling of Marine Renewable Energy Devices 3rd Meeting, 18th and 19th November 2013, University of Ulsan, Ulsan, Korea – referat
 2.  Maciej Kahsin, Marcin Łuczak, Bart Peeters, Use and assessment of preliminary FE model result swith in testing process of offshore wind turbine supporting structure, EURODYN 2014, Porto, Portugal 2014.
 3.  DYMARSKI, E. CIBA, T. MARCINKOWSKI: „Effective method for determining environmental loads on supporting structures for offshore wind turbines”. 20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and Operation HYDRONAV 2014, Wrocław, Poland, June 2014
 4.  JANKOWSKI P. DYMARSKI: „Verification of algorithms determining wave loads on support structure of wind turbine”. HYDRONAV 2014, Wrocław, Poland, June 2014
 5.  Maciej Kahsin, Numerical Model Quality Assessment Of Offshore Wind Turbine Supporting Structure Based On Experimental Data, Structural Health Monitoring 2015, Stanford University, USA.
 6.  Kosakowska Alicja., Walkusz-Miotk Jolanta. Distribution of heavy metals in the sediments of the offshore zone of the southern Baltic Sea, ECSA54, Coastal system sunder change: tuning assessment and management tools, Centro de Oceanografia, 12-16.05.2014, Sesimbra, Portugal, plakat
 7.  Zaborska A., Bełdowski J., Bełdowska M., Walkusz-Miotk J., Żak A.,  Szubska M., Ciechanowicz A., Kosakowska A. „Concentrations of selected inorganic contaminants in sediments of the southern Baltic Sea – the planned location of the offshore wind farm” – ECSA 55 Unbounded boundaries and shifting baselines Anglia, Londyn 6-9 Wrzesień 2015 – referat
 8.  Pazdro K., Siedlewicz G., Szubska M., Żak A., Łącka M., Zajączkowski M., Kosakowska A. “Persistent organic pollutants (PCBs, PAHs) in sediments from potential offshore wind farm area located in the southern Baltic Sea Region” – ECSA 55 Unbounded boundaries and shifting baselines Anglia, Londyn 6-9 Wrzesień 201 5 – poster
 9.  Opoka S., Mieloszyk M., Derra S., Ostachowicz W., Comments on structural condition analysis based on strain measurements on tripod model, Proceedings of 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, Nantes, France, July 8–11, 2014, pp. 850–857, plakat
 10. Mieloszyk M., Opoka S., Ostachowicz W., Frequency Domain Decomposition performed on the strain data obtained from the aluminium model of an offshore support structure, DAMAS 2015, Gent, Belgia, referat
 11. M Kraskowski, D Veić, – CFD and experimental analysis of the wave-inducedforces on the support structure of OWT – HYDRONAV’2014, Wrocław, Poland, June 2014

Opracowane zostały również następujące prace magisterskie:

 1.  Andrzej Gruszczyński, „Analiza stateczności konstrukcji wsporczej pod morskie turbiny wiatrowe”, Politechnika Gdańska Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa,2014,inżynier
 2.  Marta Nowacka, “Investigation of The Finite Element Models Compatibility With Use of Modal Assurance Criterion”, Politechnika Gdańska Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2014,
 3.  Pastwa, K.:” Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej” PG/WOiO, 2015, mgr inż.
 4.  Golecka, B.:” Vibration-based damage detection of offshore wind turbine support structure”, PG/WOiO, 2014, mgr inż.
 5.  Samson, L.:” Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”, PG/WOiO, 2015, mgr inż.
 6.  Giacomo Boschi “On the use of experimental mod alanalysis for damage detection of a tripod supporting structure for an offshore wind turbine” University of Ferrara 2014

Poza wymienionymi wyżej pozycjami powstało ponad 40 raportów cząstkowych związanych z realizacją poszczególnych zadań projektowych. W przypadku zainteresowania, którakolwiek z wyżej wymienionych opracowanych pozycji prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu.