Instrukcja

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH ZEBRANYCH I OPRACOWANYCH W PROJEKCIE „AQUILO”
SPOSÓB LOGOWANIA NA STRONIE BAZY DANYCHinstrukcja_01

instrukcja_02SPOSÓB ZAKŁADANIA KONTA

instrukcja 03
Pierwszy krok to zarejestrowanie się na stronie bazy danych
Po kliknięciu „Zarejestruj”, należy zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny .

instrukcja 04Po wysłaniu wypełnionego formularza, należy poczekać na e-mail od administratora strony z przydzielonym priorytetem.

ZALOGOWANIE NA STRONIE BAZY DANYCH Z WYKORZYSTANIEM LOGINU, HASŁA I UZYSKANEGO PRIORYTETU

W oknie logowania należy wpisać uzyskane w e-mailu od administratora, login oraz hasło.

instrukcja 05PRZEWODNIK PO BAZIE DANYCH PRZESTRZENNYCH

Pierwszy ekran bazy danych pozwala na zapoznanie się z informacją ogólną oraz na przejście do szczegółowych elementów mapy.

instrukcja 06
– Kliknięcie zakładki „Listy elementów mapy” pozwala na wybranie typu danych dotyczących oddziaływań środowiskowych, danych geotechnicznych lub danych chemicznych.instrukcja_07

Wybór dokonywany jest poprzez zakładkę „Warstwa” (albo alternatywnie poprzez „Zasób”).
Dla danych hydrodynamicznych i meteorologicznych – opracowane informacje przypisane są do wyznaczonych obszarów, dla których przeprowadzono obliczenia.
Przykładowo, aby wybrać dane dotyczące wiatru, należy w linii „Wiatr” (oznaczony czerwoną elipsą)wybrać zakładkę „Widok”, a po jej kliknięciu „Mapę” (oznaczone niebieską elipsą).instrukcja_08

Wyświetlona zostanie mapa z przyjętą numeracją pól, dla których dostępne są dane.instrukcja_09

  • Na poziomie „Legenda” – możliwy jest wybór opracowanych parametrów (np. prędkości porywów wiatru, prędkości średnie wiatru na odpowiednich poziomach), których wartości pojawią się automatycznie na mapie, we wszystkich polach.instrukcja_10

Na poziomie „Wyświetlone rodzaje danych” – możliwy jest wybór odpowiedniej grupy danych (np. w tym przypadku dotyczących wiatru: „Warunki meteorologiczne i oceanograficzne – wiatr”)instrukcja_11

– Wybór konkretnego, pojedynczego pola (poprzez kliknięcie na nim) spowoduje wyświetlenie listy dostępnych dla wybranego pola zestawień danych. W dolnej części ekranu (pod mapą), w pozycji „Atrybuty mapy”, wyświetlane są charakterystyczne wartości.instrukcja_12

– Wybierając ikonę „Lupy” (oznaczoną czerwonym okręgiem) można wyświetlić wybrane zestawienie danych (rysunki, tabele, zdjęcia). UWAGA: Wcześniej należy uaktywnić wtyczkę do używanej przeglądarki, dotycząca możliwości przeglądania plików typu „pdf”.
– Wybierając ikonę „Strzałki” (obok „Lupy”) można wybrać opcje pobrania danego pliku na swój lokalny komputer albo otwierania go bezpośrednio w programie np: „Adobe Reader” lub „Foxit Reader”.
Otwarte okna z zestawami danych można dowolnie przesuwać po całym ekranie, a rysunki można dodatkowo skalować.instrukcja_13

W bardziej zaawansowanym sposobie przeglądania, można równocześnie otworzyć kilka niezależnych okien z różnych dziedzin informacji (np. dotyczące wiatru i falowania w konkretnym polu) w celu analizowania różnorodnych oddziaływań.instrukcja_14

Dla danych geotechnicznych i chemicznych – opracowane informacje przypisane są do konkretnych punktów, z których były pobierane próby.instrukcja_15

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ PROJEKTU

W celu wybrania innych informacji z listy elementów mapy musimy wybrać ikonę „Wróć”, która przeniesie nas do strony głównej projektu, opisanej w punkcie:  PRZEWODNIK PO BAZIE DANYCH PRZESTRZENNYCH


DO STRONY LOGOWANIA