WSTĘPNY PROJEKT TRIPODA

 

Założenia projektowe:

Konstrukcją wsporczą będącą przedmiotem analiz prezentowanych w niniejszym artykule jest Tripod. Według założeń jest to fundament posadowiony grawitacyjnie, nie przytwierdzony do dna, umożliwiający montaż turbiny wiatrowej o mocy 7 MW na akwenie o głębokości 60 m. Przyjęto, że obiekt jest obciążony ciężarem własnym, naporem wiatru, ciśnieniem hydrostatycznym zewnętrznym (woda morska) i wewnętrznym ( balast płynny) oraz hydrodynamicznym oddziaływaniem środowiska.
Prezentowana konstrukcja przewidziana jest dla warunków panujących na Morzu Bałtyckim w rejonie południowym o głębokości około 60 m i przeznaczona do posadowienia na dnie tylko za pomocą sił grawitacji. Z tego względu kształt dolnej części konstrukcji jest tak zaprojektowany, by po odpowiednim zabalastowaniu wnętrza fundament był w stanie przenieść występujące w trakcie eksploatacji maksymalne obciążenia bez jego przemieszczenia względem dna. Wymiary gabarytowe oraz grubości poszycia dla wstępnych obliczeń zostały przedstawione na rysunku nr 1.
Niniejszy materiał jest napisany na podstawie wcześniej opublikowanego artykułu [7], gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat analizy omawianej tu konstrukcji.

 

tri_001

Rysunek 1. Podstawowe parametry geometryczne konstrukcji wsporczej.tri-003


DALEJ