ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE

METODYKA I PRZYKŁADY
OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ ŚRODOWISKOWYCH NA KONSTRUKCJE WSPORCZE MORSKICH FARM WIATROWYCH DLA POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU
  • WIATR
  • FALOWANIE
  • PRĄDY
  • ZMIENNOŚĆ POZIOMÓW WODY W MORZU

WYBRANE SPOSOBY WERYFIKACJI
PRZYKŁADY WERYFIKACJI WYNIKÓW OTRZYMYWANYCH Z MODELI MEZOSKALOWYCH DANYMI POMIAROWYMI
  • WIATR
  • FALOWANIE
  • PRĄDY
  • POZIOMY ZWIERCIADŁA WODY W MORZU