CEL PROJEKTU

start03

Projekt pn. „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich” realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu było stworzenie bazy wiedzy, na podstawie której inwestor będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą najlepszego typu konstrukcji wsporczej morskiej farmy wiatrowej dla konkretnej lokalizacji na polskich obszarach morskich. W ramach projektu zrealizowano badania dotyczące dna, prądów, falowania i zasobów biologicznych, celem doboru optymalnego typu konstrukcji wsporczej oraz metody jej instalacji. Ponadto, zostały opracowane kryteria doboru konstrukcji wsporczej w zależności od uwarunkowań geotechnicznych, głębokościowych oraz lokalnych warunków ekosystemu, a także kryteriów wyboru konstrukcji ze względu na wzajemne oddziaływanie falowania i prądów morskich. Wypracowane metody doboru konstrukcji wsporczej w zależności od warunków panujących w danej lokalizacji w obrębie polskich obszarów morskich oraz przeprowadzone analizy w zakresie koniecznych technik instalacji różnych typów konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej zostały udostępnione inwestorom zainteresowanym budowaniem morskich farm wiatrowych.

Projekt jest realizowany przy współpracy MORCEKO (Morskie Centrum Eko-energetyki i Eko-systemu) oraz partnera przemysłowego BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE Spółka Komandytowo-Akcyjna (Baltex Energia).

Program: Program Badań Stosowanych
Data startu projektu: [2012-11-01]
Planowana data zakończenia projektu: [2015-12-31]
Status: Zakończony
Całkowity koszt: PLN 4 943 504
Wielkość dofinansowania: PLN 4 790 993