BIBLIOGRAFIA

[1]  Opoka, M. Mieloszyk, Wybrane metody oceny stanu mechanicznego konstrukcji morskich, projekt PBS1/A6/8/2012 (Raport 1, Aquilo), (raport wewnętrzny nr arch. 385/2014).

[2]  Opoka, M. Mieloszyk, Układ czujników odkształcenia zamontowany na tripodzie, projekt PBS1/A6/8/2012 (Raport 2, Aquilo), (raport wewnętrzny nr arch. 454/2014).

[3]  Mieloszyk M., Ostachowicz W., Zastosowanie metody FDD do analizy wyników badań przeprowadzonych na tripodzie, Raport 3a (zad9) z projektu AQUILO, Nr Arch. IMP PAN 493/2014

[4]  Opoka, R. Soman, Detekcja wybranych stanów mechanicznych konstrukcji na podstawie pomiarów odkształceń, projekt PBS1/A6/8/2012 (Raport 3b, Aquilo), (raport wewnętrzny nr arch. 942/2014)

[5]  Mieloszyk M., Ostachowicz W., Zastosowanie metody FDD do analizy wyników badań przeprowadzonych na tripodzie przy wymuszeniu falowym, Raport 4 (zad9) z projektu AQUILO, Nr Arch. IMP PAN 386/2015

[6]  Mieloszyk M., Ostachowicz W., Zastosowanie metody FDD do analizy wyników badań przeprowadzonych na tripodzie – wyznaczanie wskaźników, Raport 5 (zad9) z projektu AQUILO, Nr Arch. IMP PAN 387/2015

[7]  Opoka; R. Soman; M. Mieloszyk; W. Ostachowicz, Raport końcowy z zadania 9 w zakresie badań z czujnikami odkształceń, (Raport 6, Aquilo), (raport wewnętrzny nr arch. 804/2015)

[8]  Mieloszyk M., Opoka S., Ostachowicz W., Frequency Domain Decomposition performed on the strain data obtained from the aluminium model of an offshore support structure, Journal of Physics: Conference Series 628 (2015) 012111 doi:10.1088/1742-6596/628/1/012111

[9]  Opoka, M. Mieloszyk, S. Derra ,W. Ostachowicz, Comments on structural condition analysis based on strain measurements on tripod model, EWSHM 2014 conference: 7th European Workshop on Structural Health Monitoring, July, 8-11, 2014 – Nantes, France.

[10]  Opoka; R. Soman; M. Mieloszyk; W. Ostachowicz, Damage detection and localization method based on a frequency spectrum change in a scaled tripod model with strain rosettes, wysłane do Marine Structures, 2015.