Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MWK Dag Olav Hessen

Dag O. Hessen jest profesorem biologii w Zakładzie Nauk Biologicznych na Uniwersytecie w Oslo. Przede wszystkich zajmuje się zagadnieniami związanymi z sieciami troficznymi morskimi oraz słodkowodnymi. Ostatnie jego prace dotyczą wpływu zmian temperatury na organizmy i tego jak wielkość genomu, komórek oraz organizmów jest zależna od otaczającej temperatury.

W projekcie DWARF jest przede wszystkim odpowiedzialny za Pakiet Roboczy 2. ale będzie także podejmował prace w ramach Pakietów 1. i 3.

afiliacja: Zakład Nauk Biologiczncyh, Uniwersytet w Oslo
e-mail: d.o.hessen at ibv.uio.no
strona internetowa: Dag Olav Hessen