Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

JP Joanna Piwowarczyk

Joanna Piwowarczyk jest pracownikiem Zakładu Ekologii Morza IO PAN. Z wykształcenia jest ekonomistką. W swoich badaniach zajmuje się podejściem ekosystemowym do planowania przestrzennego obszarów morskich oraz połączeniami pomiędzy społeczeństwem a atrybutami środowiska morskiego.

W projekcie DWARF będzie odpowiedzialna za popularyzację projektu oraz wspomagała zarządzanie całościowe projektu i integrację wyników z różnych Pakietów Roboczych.

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Funkcjonowania Ekosystemów
e-mail: piwowarczyk at iopan.gda.pl