Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

ZL Joanna Legeżyńska

jest ekologiem morza pracującym w Zakładzie Ekologii Morza IOPAN, gdzie zajmuje się przede wszystkim badaniami nad Arktycznymi skorupiakami oraz odżywianiem bezkręgowców z fiordów zachodniego Spitsbergenu.

W projekcie DWARF będzie wykonywała zadania w ramach Pakietu Roboczego 4. polegające na pracach terenowych, identyfikacji taksonomicznej skorupiaków oraz analizach struktury wielkościowej wybranych gatunków skorupiaków.

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Ekologii Bentosu
e-mail: zosia at iopan.gda.pl
strona internetowa: Joanna Legeżyńska, ResearchGate