Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MZ Dr Magdalena Łącka

Magdalena Łącka jest doktorantką w Zakładzie Ekologii Morza IOPAN. W swojej pracy doktorskiej odtwarza warunki oceanograficzne panujące w Arktyce Europejskiej w okresie Holocenu oraz Młodszego Dryasu. Jej głównym narzędziem pracy są otwornice (Foraminifera) oraz wskaźniki sedymentologiczne i geochemiczne.

W projekcie DWARF jest zaangażowana w prace w ramach Pakietu Roboczego 5., w którym to szczególnie interesują ją zmiany rozkładów wielkości otwornic w odpowiedzi na fluktuacje temperatury w czasie Holocenu.

afiliacja: Pracownia Paleooceanografii, Zakłąd Ekologii MOrza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
e-mail: mlacka at iopan.gda.pl
strona internetowa: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_cka