Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

HPL Hans Petter Leinaas

Hand Petter Leinaas jest profesorem w Zakładzie Nauk Biologicznych na Uniwersytecie w Oslo (UiO). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na kształtowaniu się adaptacji do funkcjonowania u organizmów zmiennocieplnych. Obecnie zajmuje się wpływem temperatury na wzrost oraz tempo rozwoju organizmów i związkami między temperatura a wielkością ciała, komórek oraz genomu.

W projekcie DWARF jest odpowiedzialny za Pakiet Roboczy 1. ale będzie również współpracował w ramach Pakietów 2. i 3.

afiliacja: Zakład Nauk Biologicznych, Uniwersytet w Oslo
e-mail: h.p.leinaas at ibv.uio.no