Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

ET Dr Emilia Trudnowska

Emilia Trudnowska jest asystentką w Zakładzie Ekologii Morza IO PAN. W swojej pracy zajmuję się badaniami nad arktycznym zooplanktonem, jego rozmieszczeniem, ekologią i strukturą wielkościową, Do pozyskiwania danych wykorzystuję przede wszystkim wysokorozdzielczy Laserowy, Optyczny Licznik Cząstek (LOPC).

W projekcie DWARF będzie zaangażowana w prace Pakietu Roboczego 3. Zagadniania którymi będzie się zajmowała to: analizy taksonomiczne oraz analizy struktury wielkościowej/biomasy zbiorowisk mezozooplanktonu, a także studia nad strukturą troficzną zooplanktonu

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracowinia Funkcjonowania Biocenoz Pelagialu
e-mail: emilia at iopan.gda.pl