Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MZ Agata Zaborska

Agata Zaborska jest naukowcem pracującym w Zakłądzie Chemii i Geochemii Morza w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Jej badania skupiają się na zagadnieniach związanych zanieczyszczeniami w arktycznych osadach dennych oraz zastosowaniem radionuklidów do badania procesów sedymentacyjnych. Swoje badania przeprowadzała zarówno w Arktyce (Morze Barentsa, Svalbard) oraz na Morzu Bałtyckim.

W projekcie DWARF jest zaangażowana w prace w ramach Pakietu Roboczego 4 (Morska Fauna Bentosowa). Jej praca będzie dotyczyły obliczenia tempa akumulacji osadów przy wykorzystaniu datowania 210Pb oraz oszacowania intensywności bioturbacji dzięki 234Th. Dodatkowo będzie zajmowała się szacowania tempa oakumulacji węgla organicznego oraz tempa zakopywania węgla w osadach.

afiliacja: Zakład Chemii i Geochemii Morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
e-mail: agata at iopan.gda.pl
strona internetowa: https://www.researchgate.net/profile/Agata_Zaborska