Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

BG Barbara Górska

Barbara Górska jest doktorantką w Zakładzie Ekologii Morza IO PAN. Swoją pracę wykonuje w ramach projektu BIOSIZE, zajmuje się rozkładami wielkości w biomasie organizmów bentosowych (Benthic Biomass Size Spectra) pochodzących z Arktyki, w dużej mierze jest zainteresowana jak wpływają na nie zewnętrzne czynniki środowiskowe.

W projekcie DWARF będzie zajmowała się zadaniami w ramach Pakietu Roboczego 4. polegającymi przede wszystkim na studiowaniu struktury wielkościowej meiofauny oraz metodologicznych aspektach pomiarów organizmów i wykorzystaniem rozkładów wielkościowych biomasy.

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Ekologii Bentosu
e-mail: basia at iopan.gda.pl
strona internetowa: Barbara Górska, ResearchGate