Uczestnicy

Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MWK Dr Maria Włodarska-Kowalczuk

Maria Włodarska-Kowalczuk jest kierownikiem Pracowni Ekologii Bentosu w Zakładzie Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na roli „inżynierów ekosystemu” (organizmy biuturbujące, makroglony, trawy morskie) w funkcjonowaniu środowiska bentosowego, ponadto dotyczą one związków pomiędzy czynnikami środowiskowymi a różnorodnością, strukturą sieci troficznej i strukturą wielkościową zbiorowisk bentosowych.

W projekcie DWARF jest jego kierowniczką a ponadto odpowiada za prace w ramach Pakietu roboczego 4. (Morska Fauna Bentosowa). W kontekście badań bentosu jest szczególnie zainteresowana wykorzystaniem Rozkład Biomasy w Bentosie (Benthic Biomass Size Spetra) jako wskaźników różnorodności oraz struktury zbiorowisk bentosowych a także zależności pomiędzy strukturą wielkościową a funkcjonowaniem fauny dennej.

afiliacja: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Ekologii Bentosu
e-mail: maria at iopan.gda.pl
strona internetowa: Maria Włodarska-Kowalczuk, ResearchGate