Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

PR Paul Renaud

Paul Renaud od 2005 roku pracuje w Akvaplan – niva w Tromso gdzie jego badania skupiają się na bioróżnorodności i funkcjonowaniu ekosystemów, relacjach troficznych w pelagialu, acydyfikacji, ekologicznych konsekwencjach wędrówek pionowych zooplanktonu, ekologii organizmów morskich podczas nocy polarnej i monitorowaniu wpływu przemysłu naftowego na faunę morską.

W projekcie DWARF będzie odpowiedzialny za zadania z Pakieu Roboczego 4. przede wszystkim za badania rozkładów wielkości w obrębie zbiorowisk i populacji makrozoobentosu.

afiliacja: Akvaplan-niva
e-mail: paul.renaud at akvaplan.niva.no
strona internetowa: Paul Renaud