Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MZ Kristian Alfsnes

Kristian Alfsnes jest naukowcem pracującym w zespole prof. Daga O. Hessena z Uniwersytetu w Oslo. Jego wykształcenie naukowe obejmuje znajomość zarówno mikrobiologii, biologii molekularnej i ewolucyjnej oraz ekologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas prac terenowych oraz labolatoryjnych podczas, których wykonywał szereg różnorodnych analiz naukowych.

W projekcie DWARF będzie zaangażowany w prace w ramach Pakietu Roboczego 2. oraz 6.

afiliacja: Zakład Nauk Biologicznych, Uniwersytet w Oslo
e-mail: kristian.alfsnes at ibv.uio.no