Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MZ Marek Zajączkowski

Marek Zajączkowski pracuje w Zakładzie Ekologii Morza IO PA, gdzie kieruje pracownią Paleooceanografii. Obiektem jego badań są przede wszystkim otwornice (Foraminifera) oraz ich wykorzystanie do rekonstruowania warunków klimatycznych panujących w okresie Holocenu.

W projekcie DWARF będzie zaangażowany w prace w ramach Pakietu Roboczego 5. gdzie szczególnie interesują go zmiany rozkładów wielkości otwornic w odpowiedzi na fluktuacje temperatury w czasie Holocenu

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Paleooceanografii
e-mail: trapper at iopan.gda.pl
strona internetowa: Marek Zajączkowski, ResearchGate