Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

SK Sławomir Kwaśniewski

Sławomir Kwaśniewski pracuje w Zakładzie Ekologii Morza IO PAN kierując Pracownią Ekologii Planktonu. W swoich badaniach skupia się na rozpoznaniu struktury, dynamiki i funkcjonowania zbiorowiska zooplanktonu w Arktyce i Morzach Norweskich.

W projekcie DWARF jest kierownikiem Pakietu Roboczego 3. (Morska Fauna Pelagiczna). Jego prace będą dotyczyły zbadania składu taksonomicznego, struktury wielkości i biomasy zbiorowisk mezozooplanktonu z ekosystemów charakteryzujących się warunkami termicznymi (od strefy umiarkowanej po wysoką Arktykę).

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Ekologii Planktonu
e-mail: kwas at iopan.gda.pl
strona internetowa: ResearchGate