Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

PR Martin-A. Svenning

Martin-A. Svenning pracuje w Zakładzie Ekologii Arktycznej w Tromos, który podlega pod Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA). Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii, w szczególności ryb łososiowatych.

W projekcie DWARF jest odpowiedzialny za Pakiet Roboczy 2., będzie zajmował się analizą wielkości organizmów słodkowodnych ich komórek oraz oraz genomu.

afiliacja: Norweski Instytut Badań Przyrody, Zakład Ekologii Arktycznej (NINA-Tromsø)
e-mail: martin.svenning at nina.no
strona internetowa: nina.no