Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

PK Piotr Kukliński

Piotr Kukliński pracuje w Zakładzie Ekologii Morza IO PAN kierując pracownią Funkcjonowania Ekosystemów. Jego zainteresowaniami naukowe skupiają się na ekologii środowiska dna kamienistego, a przede wszystkim procesy kolonizacji i sukcesji oraz wpływ czynników środowiskowych na nie.

W projekcie DWARF będzie zaangażowany w pracę w ramach Pakietu Roboczego 4. Jego badania skupią się na studiowaniu wielkości zooidów mszywiołów (Bryozoa) zarówno w obrębie gatunków jak i zbiorowisk na przestrzeni różnych gradientów środowiskowych, włączając w to gradienty związane z głębokością i temperaturą.

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Funkcjonowania Ekosystemów
e-mail: kuki at iopan.gda.pl
strona internetowa: Piotr Kukliński, ResearchGate