Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

JP Dr Joanna Pawłowska

Joanna Pawłowska jest doktorantką w Zakładzie Ekologii Morza IO PAN. Jej główny obszar zainteresowań dotyczy paleooceanografii i wykorzystania otwornic (Foraminifera) jako wskaźników historycznych i współczesnych zmian środowiska.

W projekcie DWARF będzie zajmowała się kierowaniem pracami Pakietu Roboczego 5. Jej badania będą dotyczyły przede wszystkim wpływu zmian klimatu w Holocenie na rozkłady wielkości zbiorowisk otwornic (Foraminifera).

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Paleooceanografii
e-mail: pawlowska at iopan.gda.pl
strona internetowa: ResearchGate