Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MZ Krzysztof Zawierucha

Krzysztof Zawierucha jest doktorantem w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad niesporczakami (Tardigrada), interesuje go przede wszystkim ich taksonomia, biogeografia i ekologia.

W projekcie DWARF będzie zaangażowany w prace w ramach Pakietu Roboczego 2. Skupi się na badaniu zmian wielkości ciała oraz wskaźników populacyjnych wybranych gatunków niesporczaków w odpowiedzi na różne warunki klimatyczne panujące od Norwegii strefy umiarkowanej po wysoką Arktykę.

afiliacja: Zakład Taksonomii i Ekoligii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: k.p.zawierucha at gmail.com
strona internetowa: Krzysztof Zawierucha