Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

KBS Katarzyna Błachowiak-Samołyk

Katarzyna Błachowiak-Samołyk pracuje za w Zakładzie Ekologii Morza IO PAN kierując Pracownią Funkcjonowania Biocenoz Pelagialu. Obecnie zajmuje się złożonymi badaniami na szerokim spektrum organizmów planktonowych, od pico- przez micro- na makroplanktonie kończąc zweryfikować hipotezę, iż pelagiczna sieć troficzna Arktyki europejskiej ulegnie wydłużeniu na skutek ocieplenia klimatu.

W projekcie DWARF jest odpowiedzialna za pomiary z wykorzystaniem Laserowego, Optycznego Licznika Cząstek (LOPC) i analizę danych w ramach Pakietu Roboczego 3. Jej uwaga będzie skupiać się na wykorzystaniu wyników uzyskanych przy pomocy LOPC do uzyskania rozkładów biomasy (Normalised Biomass Size Spectra), co pomoże w analizie struktury troficznej zooplanktonu oraz przepływu energii w ekosystemach pelagicznych.

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Funkcjonowania Biocenoz Pelagialu
e-mail: kasiab at iopan.gda.pl
strona internetowa: Katarzyna Błachowiak-Samołyk, ResearchGate