Uczestnicy

Dr Maria Włodarska-Kowalczuk (IO PAN)

Prof. Hans Petter Leinaas (UiO)

Prof. Dag Olav Hessen (UiO)

Dr Martin-A. Svenning (NINA)

Dr Paul Renaud (APN NIVA)

Dr Sławomir Kwaśniewski (IO PAN)

Dr Joanna Pawłowska (IO PAN)

Prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN)

Dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk (IO PAN)

Barbara Górska (IO PAN)

Dr Piotr Kukliński (IO PAN)

Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN)

Mikołaj Mazurkiewicz (IO PAN)

Joanna Piwowarczyk (IO PAN)

Dr Anna Stępień (IO PAN)

Dr Emilia Trudnowska (IO PAN)

Dr Marek Zajączkowski (IO PAN)

Krzysztof Zawierucha (Uniwersytet Poznański)

Kristian Alfsnes (UiO)

Dr Magdalena Łącka (IO PAN)

Dr Agata Zaborska (IO PAN)

Instytucje Partnerskie:

IO PAN -Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet w Oslo (UiO)

Akvaplan-niva (APN)

Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA)

MM Mikołaj Mazurkiewicz

jest doktorantem studiującym na Interdyscyplinarnych Studiach Polarnych prowadzonych przez Centrum Studiów Polarnych, które tworzone jest m.in. przez Instytut Oceanologii PAN, gdzie wykonuje swoje badania nad rozkładami wielkości makrozoobentosu arktycznego.

W ramach projektu DWARF będzie zaangażowany w pracę w ramach Pakietu Roboczego 4., która będzie skupiała się na zmianach rozkładów wielkości biomasy organizmów bentosowych w odpowiedzi na zmieniające się warunki klimatyczne. Ponadto jest odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej projektu.

afiliacja: Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Pracownia Ekologii Bentosu; Centrum Studiów Polarnych, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
e-mail: mikolaj at iopan.pl