Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy 1. Fauna lądowa
Kierownik: Prof. Hans Petter Leinaas (Uniw. w Tromso)


Cele:
  • Analiza wielkości organizmów, komórek oraz genomu w populacjach szeroko rozpowszechnionego skoczogonka (Collembola) Hypogastrura viatica, który jest jednym z dominujących gatunków występujacych u wybrzeży Svarbaldu.
  • Analiza zależności ewolucyjnych w plastyczności fenotypowej poprzez porównanie wpływu temperatury na te same zmienne (wielkość: organizmu, komórek, genomu) pomiędzy populacjami z północnego i południowego obszaru występowania
  • Przeprowadzenie podobnych badań na wybranych, blisko spokrewnionych gatunkach skoczogonków o węższym zasięgu występowania (wysoko-arktyczne H. tullbergi i H. sensilis oraz występujące w strefie umiarkowanej H. manubrialis i H. vernalis)
  • Porównanie trendów w wielkości ciała na przestrzeni gradientu termicznego u owadów właściwych (na przykładzie Scatophaga furcata, który jest jedynym gatunkiem skutecznie rozkładającym łajno reniferów na Svarbaldzie)
  • Analiza norm reakcji dla tych samych parametrów pod wpływem różnych temperatur u osobników pochodzących z Arktyki i z kontynentu, hodowanych na zhomogenizowanym podłożu w wybranych zakresach temperatur
  • Szczegółowe sekwencjonowanie genomu wybranych gatunków/populacji owadów lądowych wybranych na podstawie wcześniejszych wyników