Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy2. Fauna słodkowodna
Kierownik: Dr. Martin-A. Svenning (NINA)


Cele:
  • Analiza wielkości ciała, komórek (tam gdzie możliwe) i genomu w reprezentatywnych populacjach i sub-populacjach golca zwyszajnego (Salvelinus alpinus) i makro skorupiaków Lepidurus arcticus, Mysis relicta oraz Gammarachanthus loricatus)pochodzących ze Svarbaldu w celu porównania z wybranymi populacjami z kontynentu aby otrzymać maksymalny gradient termiczny
  • Analiza rozkładów wielkości u migrujących i stacjonarnych populacji golca zwyczajnego w celu zbadania wpływu temperatury na wielkość (również w skali komórki i genomu)
  • Przeprowadznie eksperymentów na jednym lub dwóch gatunkach bezkręgowców pochodzacych z dwóch odmiennych środowisk po względem temperatury, przeporwadzonych w takich samych parametrach
  • Szczegółowe sekwencjonowanie u populacji o odmiennych wielkościach genomów lub komórek w celu znalezienia sekwencji odpowiedzialnych za redukcję lub wydlużanie się genomuGammarachantus loricatus

resident Svalbard Arctic charr

anadromous Arctic charr male and female