Streszczenie

Cele

Metodyka

Plan pracy

Pakiety robocze
Literatura
Pakiet roboczy 6. Analiza literatury i baz danych pod kątem związków pomiędzy wielkością genomu, komórki i organizmu a temperaturą (lub środowiskiem)
Kierownik: Prof. Dag Olav Hessen (Uniw. w Oslo)


Ten pakiet będzie w dużej mierze bazował na genetycznej bazie danych (http://www.genomesize.com/) która zawiera dane na temat długości genomu ponad 4900 gatunków kręgowców i bezkręgowców. Zostaną przeanalizowane i porównane dane dotyczące ryb i bezkręgowców o geograficznie i termicznie szerokim zasięgu występowania. Z literatury będą pozyskane informacje o ich rozmieszczeniu, preferencjach termicznych oraz wielkości ciała. Głównym celem jest znalezienie wzorców (lub ich braku) dotyczących długości genomu u arktycznych oraz pochodzących ze strefy umiarkowanej lądowych bezkręgowców, morskich oraz słodkowodnych ryb i bezkręgowców.


 Gatunki widłonogów dominujących w wodach Artyki, długość genomu (w  nawiasach) porównana z wielkością organizmów.
Zdjęcie za przyzwoleniem Janne Søreide.