logo Komitet Badań Morza (KBM)
Polskiej Akademii Nauk

kadencja 2016-2020

Adres do korespondencji:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel.: 058 551 72 81
fax.: 058 551 21 30
e-mail: office@iopan.pl, akosak@iopan.pl

point

Zakres działania:

oceanologia, w tym głównie hydrodynamika, fizyka, chemia, biologia morza, geologia i geofizyka oraz hydrotechnika morska. Komitet został powolany w 1961 r.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (Polish Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, czł. rzeczywisty PAN

point

Stanowiska i opinie KBM

point

Aktualności

point

Komitet Badań Morza

point

mgr Aleksandra Czajkowska – sekretarz techniczny
Instytut Oceanologii PAN,
81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
e-mail: office@iopan.pl

point

Członkowie Komitetu
  1. dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl
  2. dr hab. Natalia Gorska, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: natalia.gorska@ug.edu.pl
  3. dr hab. Urszula Janas, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl
  4. prof. dr hab. Zygmunt Klusek
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: klusek@iopan.pl
  5. prof. dr hab. Alicja Kosakowska
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: akosak@iopan.pl
  6. prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: kowalewska@iopan.pl
  7. prof. dr hab. Adam Krężel
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: adam.krezel@ug.edu.pl
       dr hab. Tadeusz Król, prof. AMG - 2016† 
      Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny
  8. dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: anita.lewandowska@ug.edu.pl
  9. prof. dr hab. Tomasz Linkowski
      Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
      Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
      ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
      e-mail: linkowski@mir.gdynia.pl
10. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl
11. prof. dr hab. Stanisław Musielak
      Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
      ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
      e-mail: muss@univ.szczecin.pl
12.  prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - 2019†
      Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,
      ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
      e-mail: chemanal@pg.gda.pl
13. prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
      Instytut Ekologii i Bioetyki,
      ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
      e-mail: k.opalinski@uksw.edu.pl
14. dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw. IO PAN, czł. korespondent PAN
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: ostra@iopan.pl
15. dr hab. inż. Marianna Pastuszak, prof. nadzw. MIR PIB
      Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy,
      ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
      e-mail: marianna.pastuszak@mir.gdynia.pl
16. dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Chemii i Biochemii Morza
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: pazdro@iopan.pl
17. prof. dr hab. Jacek Piskozub
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: piskozub@iopan.pl
18. prof. dr hab. Marcin Pliński
      ul. Krasickiego 5/3, 81-836 Sopot
      e-mail: marcin.plinski@gmail.com
       prof. dr hab. Zbigniew Pruszak - 2018† 
      Instytut Budownictwa Wodnego PAN
19. dr hab. Sławomir Sagan, prof. nadzw. IO PAN
      przedstawiciel Polski w Europejskiej Radzie ds Morskich (EMB)
      działającej we współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF)

      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: sagan@iopan.pl
       prof. dr hab. Krzysztof Skóra - 2016† 
      Uniwersytet Gdański, Stacja Morska Instytutu Oceanografii, Hel
20. dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: adam.sokolowski@ug.edu.pl
21. prof. dr hab. Lech Stempniewicz
      Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii,
      ul. Wita Stwosza 58, 80 -308 Gdańsk
      e-mail: lech.stempniewicz@biol.ug.edu.pl
22. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl
23. prof. dr hab. Anna Szaniawska
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: anna.szaniawska@ug.edu.pl
24. prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer
      Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
      z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
      Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
      e-mail: pszef@gumed.edu.pl
25. prof. dr hab. Szymon Uścinowicz
      Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
      Oddział Geologii Morza
      ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
      e-mail: szymon.uscinowicz@pgi.gov.pl
26. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: walczows@iopan.pl
27. prof. dr hab. J. Marcin Węsławski
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: weslaw@iopan.pl
28. dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: ocemaw@ug.edu.pl
29. prof. dr hab. Maciej Wołowicz
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: maciej.wolowicz@ug.edu.pl

point

Członkowie PAN
30. prof. dr hab. Jerzy Dera, członek rzeczywisty PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza
      tel. (+48 58) 73-11-814
      e-mail: dera@iopan.pl
       prof. dr hab. Czesław Druet członek rzeczywisty PAN - 2016† 
      Instytut Oceanologii PAN
       prof. dr hab. Stanisław Massel, członek rzeczywisty PAN - 2018† 
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza
31. prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, członek rzeczywisty PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Chemii i Biochemii Morza
      tel. (+48 58) 73-11-721
      e-mail: pempa@iopan.pl
32. prof. dr hab. Andrzej Witkowski, członek korespondent PAN
      Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
      tel. (+ 48 91) 444-11-99
      e-mail: witkowsk@univ.szczecin.pl

point

Specjaliści
33. prof. dr hab. Jerzy Bolałek
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: jerzy.bolalek@ug.edu.pl
34. dr hab. Mirosław Darecki prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza,
      81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
      e-mail: darecki@iopan.pl
35. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk
      Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
      ul. A. Mickiewicza 18,16 70-383 Szczecin
      e-mail: kaz@univ.szczecin.pl
36. dr hab. Monika Kędra
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza,
      81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
      e-mail: kedra@iopan.pl
37. dr Regina Kramarska
      Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
      Oddział Geologii Morza,
      ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
      e-mail: rkra@pgi.gov.pl
38. mgr Włodzimierz Krzymiński
      Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
      Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni,
      ul. Waszyngtona 42 , 81-342 Gdynia
      e-mail: wlodzimierz.krzyminski@imgw.pl
39. prof. dr hab. Mirosław Miętus
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      Instytut Geografii,
      ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
      e-mail: mietus@univ.gda.pl
40. dr hab. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN
      Instytut Budownictwa Wodnego PAN,
      80-328 Gdańsk ul. Kościerska 7
      e-mail: grzegorz@ibwpan.gda.pl
41. dr Kazimierz Szefler
      Instytut Morski w Gdańsku,
      Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
      e-mail: kazimierz.szefler@im.gda.pl
42. dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. MIR-PIB
      Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
      Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza,
      ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
      e-mail: barbara.urban-malinga@mir.gdynia.pl

point

Struktura:

point

Wydawnictwo:

OCEANOLOGIA (wydawnictwo ciągłe w j. angielskim)

Redaktor naczelny:
prof. dr hab.inż. Janusz Pempkowiak czł. koresp. PAN
e-mail: pempa@iopan.pl

Redakcja:
mgr Agata Bielecka - kierownik redakcji
81-712 Sopot ul. Powstańców Warszawy 55
tel. (+ 48 58) 73-11-917
e-mail: editor@iopan.pl

point

Celem KBM jest: