logo Komitet Badań Morza (KBM)
Polskiej Akademii Nauk

kadencja 2016-2020

Adres do korespondencji:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel.: 058 551 72 81
fax.: 058 551 21 30
e-mail: office@iopan.gda.pl, akosak@iopan.gda.pl

point

Zakres działania:

oceanologia, w tym głównie hydrodynamika, fizyka, chemia, biologia morza, geologia i geofizyka oraz hydrotechnika morska. Komitet został powolany w 1961 r.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (Polish Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, czł. korespondent PAN

point

Aktualności

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. † P.
prof. dr hab. inż. Stanisława Massela
Był wybitnym naukowcem, znawcą problematyki falowania i dynamiki morza. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Badań Morza PAN. Od 2000 roku związał się z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełnił kolejno funkcje Dyrektora Naukowego, Dyrektora Naczelnego, a ostatnio Przewodniczącego Rady Naukowej. Powszechnie lubiany i szanowany senior społeczności oceanologów w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 23 marca o godz. 11.00 mszą świętą w kościele pw. Św. Faustyny Kowalskiej na Rotmance. Pogrzeb po mszy św. na nowym cmentarzu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Pokoju 14.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Dyrekcja, Rada Naukowa, Członkowie KBM PAN i Pracownicy Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

point

Komitet Badań Morza

point

mgr Aleksandra Czajkowska – sekretarz techniczny
Instytut Oceanologii PAN,
81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
e-mail: office@iopan.gda.pl

point

Członkowie Komitetu
  1. dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl
  2. dr hab. Natalia Gorska, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: natalia.gorska@ug.edu.pl
  3. dr hab. Urszula Janas, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl
  4. prof. dr hab. Zygmunt Klusek
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: klusek@iopan.gda.pl
  5. prof. dr hab. Alicja Kosakowska
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: akosak@iopan.gda.pl
  6. prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: kowalewska@iopan.gda.pl
  7. prof. dr hab. Adam Krężel
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: adam.krezel@ug.edu.pl
       dr hab. Tadeusz Król, prof. AMG - 2016† 
      Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny
  8. dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: anita.lewandowska@ug.edu.pl
  9. prof. dr hab. Tomasz Linkowski
      Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
      Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
      ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
      e-mail: linkowski@mir.gdynia.pl
10. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl
11. prof. dr hab. Stanisław Musielak
      Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
      ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
      e-mail: muss@univ.szczecin.pl
12. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
      Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,
      ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
      e-mail: chemanal@pg.gda.pl
13. prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
      Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
      Instytut Ekologii i Bioetyki,
      ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
      e-mail: k.opalinski@uksw.edu.pl
14. dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: ostra@iopan.gda.pl
15. dr hab. inż. Marianna Pastuszak, prof. nadzw. MIR PIB
      Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy,
      ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
      e-mail: marianna.pastuszak@mir.gdynia.pl
16. dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Chemii i Biochemii Morza
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: pazdro@iopan.gda.pl
17. prof. dr hab. Jacek Piskozub
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: piskozub@iopan.gda.pl
18. prof. dr hab. Marcin Pliński
      ul. Krasickiego 5/3, 81-836 Sopot
      e-mail: marcin.plinski@gmail.com
19. prof. dr hab. Zbigniew Pruszak
      Instytut Budownictwa Wodnego PAN
      ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
      e-mail: zbig@ibwpan.gda.pl
20. dr hab. Sławomir Sagan, prof. nadzw. IO PAN
      przedstawiciel Polski w Europejskiej Radzie ds Morskich (EMB)
      działającej we współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF)

      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: sagan@iopan.gda.pl
       Prof. dr hab. Krzysztof Skóra - 2016† 
      Uniwersytet Gdański, Stacja Morska Instytutu Oceanografii, Hel
21. dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: adam.sokolowski@ug.edu.pl
22. prof. dr hab. Lech Stempniewicz
      Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii,
      ul. Wita Stwosza 58, 80 -308 Gdańsk
      e-mail: lech.stempniewicz@biol.ug.edu.pl
23. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl
24. prof. dr hab. Anna Szaniawska
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: anna.szaniawska@ug.edu.pl
25. prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer
      Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
      z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
      Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
      e-mail: pszef@gumed.edu.pl
26. prof. dr hab. Szymon Uścinowicz
      Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
      Oddział Geologii Morza
      ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
      e-mail: szymon.uscinowicz@pgi.gov.pl
27. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: walczows@iopan.gda.pl
28. prof. dr hab. J. Marcin Węsławski
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza,
      ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
      e-mail: weslaw@iopan.gda.pl
29. dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: ocemaw@ug.edu.pl
30. prof. dr hab. Maciej Wołowicz
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: maciej.wolowicz@ug.edu.pl

point

Członkowie PAN
31. prof. dr hab. Jerzy Dera, członek rzeczywisty PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza
      tel. (+48 58) 73-11-814
      e-mail: dera@iopan.gda.pl
       prof. dr hab. Czesław Druet członek rzeczywisty PAN - 2016†        Instytut Oceanologii PAN
32.  prof. dr hab. Stanisław Massel, członek rzeczywisty PAN  
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza
33. prof. dr hab. Janusz Pempkowiak, członek korespondent PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Chemii i Biochemii Morza
      tel. (+48 58) 73-11-721
      e-mail: pempa@iopan.gda.pl
34. prof. dr hab. Andrzej Witkowski, członek korespondent PAN
      Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
      tel. (+ 48 91) 444-11-99
      e-mail: witkowsk@univ.szczecin.pl

point

Specjaliści
35. prof. dr hab. Jerzy Bolałek
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
      e-mail: jerzy.bolalek@ug.edu.pl
36. dr hab. Mirosław Darecki prof. nadzw. IO PAN
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza,
      81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
      e-mail: darecki@iopan.gda.pl
37. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk
      Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
      ul. A. Mickiewicza 18,16 70-383 Szczecin
      e-mail: kaz@univ.szczecin.pl
38. dr hab. Monika Kędra
      Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza,
      81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
      e-mail: kedra@iopan.gda.pl
39. dr Regina Kramarska
      Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
      Oddział Geologii Morza,
      ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
      e-mail: rkra@pgi.gov.pl
40. mgr Włodzimierz Krzymiński
      Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
      Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni,
      ul. Waszyngtona 42 , 81-342 Gdynia
      e-mail: wlodzimierz.krzyminski@imgw.pl
41. prof. dr hab. Mirosław Miętus
      Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,
      Instytut Geografii,
      ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
      e-mail: mietus@univ.gda.pl
42. dr hab. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN
      Instytut Budownictwa Wodnego PAN,
      80-328 Gdańsk ul. Kościerska 7
      e-mail: grzegorz@ibwpan.gda.pl
43. dr Kazimierz Szefler
      Instytut Morski w Gdańsku,
      Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
      e-mail: kazimierz.szefler@im.gda.pl
44. dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. MIR-PIB
      Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
      Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza,
      ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
      e-mail: barbara.urban-malinga@mir.gdynia.pl

point

Struktura:

point

Wydawnictwo:

OCEANOLOGIA (wydawnictwo ciągłe w j. angielskim)

Redaktor naczelny:
prof. dr hab.inż. Janusz Pempkowiak czł. koresp. PAN
e-mail: pempa@iopan.gda.pl

Redakcja:
mgr Agata Bielecka - kierownik redakcji
81-712 Sopot ul. Powstańców Warszawy 55
tel. (+ 48 58) 73-11-917
e-mail: editor@iopan.gda.pl

point

Celem KBM jest: