Komitet Badań Morza (KBM)
Polskiej Akademii Nauk

Adres do korespondencji:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstanców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel.: 058 551 72 81
fax.: 058 551 21 30
e-mail: office@iopan.gda.pl, akosak@iopan.gda.pl

Zakres działania

oceanologia, w tym głównie hydrodynamika, fizyka, chemia, biologia morza, geologia i geofizyka oraz hydrotechnika morska. Komitet został powolany w 1961 r.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (SCOR) - przewodniczący prof. dr hab. Marcin Pliński


AKTUALNOŚCI

Sekcja Chemii Morza KBM PAN zaprasza w dniu 18 października 2012 r. o godzinie 9.00 na
Jubileuszową X Konferencję pt. "CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO"
Konferencja odbędzie się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 55.
Chętnych do udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wysłanie streszczenia prezentowanej pracy. Przewiduje się prezentowanie prac w formie krótkich wystąpień ustnych oraz plakatów.
Zgłoszenia i streszczenia (1 strona A4) prezentacji należy wysłać do dnia 02 października 2012 na adres Sekretarza Konferencji. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do dr Agaty Zaborskiej.

Dr Agata Zaborska
Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
E-mail: agata@iopan.gda.pl
Tel.: 58 7311736


Komitet Badań Morza