logo Komitet Badań Morza (KBM)
Polskiej Akademii Nauk

kadencja 2016-2020

Adres do korespondencji:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstanców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel.: 058 551 72 81
fax.: 058 551 21 30
e-mail: office@iopan.gda.pl, akosak@iopan.gda.pl

point

Zakres działania:

oceanologia, w tym głównie hydrodynamika, fizyka, chemia, biologia morza, geologia i geofizyka oraz hydrotechnika morska. Komitet został powolany w 1961 r.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (Polish Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR) - przewodniczący członek korespondencyjny PAN, prof. dr hab.inż. Janusz Pempkowiak

point

AKTUALNOŚCI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
Dr hab. Tadeusza Króla
Członka Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk

Odszedł z naszego grona wspaniały Człowiek, szlachetny i odważny, ceniony naukowiec, wybitny specjalista z zakresu fizyki morza, cieszący się powszechnym szacunkiem wychowawca i opiekun młodzieży akademickiej.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa Prezydium i członkowie KBM PAN

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
Profesora Czesława Drueta czł. rzeczywistego PAN
Inicjatora, Członka, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk

Odszedł z naszego grona Człowiek wielkiego formatu, wybitny naukowiec, twórca fizyki morza, nauczyciel wielu pokoleń oceanografów, czcigodny profesor kojarzony z najpiękniejszymi ludzkimi wartościami.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa Prezydium KBM PAN

point

Komitet Badań Morza

mgr Aleksandra Czajkowska – sekretarz techniczny
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
e-mail: office@iopan.gda.pl

Członkowie Komitetu
 1. dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl
 2. dr hab. Natalia Gorska, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: natalia.gorska@ug.edu.pl
 3. dr hab. Urszula Janas, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl
 4. prof. dr hab. Zygmunt Klusek
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: klusek@iopan.gda.pl
 5. prof. dr hab. Alicja Kosakowska
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: akosak@iopan.gda.pl
 6. prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: kowalewska@iopan.gda.pl
 7. prof. dr hab. Adam Krężel
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: adam.krezel@ug.edu.pl
 8.  dr hab. Tadeusz Król, prof AM 
 9. dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: anita.lewandowska@ug.edu.pl
 10. prof. dr hab. Tomasz Linkowski
  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  e-mail: linkowski@mir.gdynia.pl
 11. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl
 12. prof. dr hab. Stanisław Musielak
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  e-mail: muss@univ.szczecin.pl
 13. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  e-mail: chemanal@pg.gda.pl
 14. prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki,
  ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
  e-mail: k.opalinski@uksw.edu.pl
 15. dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: ostra@iopan.gda.pl
 16. dr hab. inż. Marianna Pastuszak
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  e-mail: marianna@mir.gdynia.pl
 17. dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: pazdro@iopan.gda.pl
 18. prof. dr hab. Jacek Piskozub
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: piskozub@iopan.gda.pl
 19. prof. dr hab. Marcin Pliński
  ul. Krasickiego 5/3, 81-836 Sopot
  e-mail: marcin.plinski@gmail.com
 20. dr hab. Sławomir Sagan, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: sagan@iopan.gda.pl
 21.  Prof. dr hab. Krzysztof Skóra 
  Uniwersytet Gdański, Stacja Morska Instytutu Oceanografii, Hel
 22. dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: adam.sokolowski@ug.edu.pl
 23. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl
 24. prof. dr hab. Anna Szaniawska
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: anna.szaniawska@ug.edu.pl
 25. prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer
  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
  e-mail: pszef@farmacja.amg.gda.pl
 26. dr hab. Szymon Uścinowicz, prof. PIG-PIB
  Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  e-mail: szymon.uscinowicz@pgi.gov.pl
 27. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Dynamiki Morza, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: walczows@iopan.gda.pl
 28. prof. dr hab. J. Marcin Węsławski
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  e-mail: weslaw@iopan.gda.pl
 29. dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: ocemaw@ug.edu.pl
 30. prof. dr hab. Maciej Wołowicz
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: maciej.wolowicz@ug.edu.pl

  Członkowie PAN

 31. członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Jerzy Dera
  Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zakład Fizyki Morza
  tel. (+48 58) 73-11-814
  e-mail: dera@iopan.gda.pl
 32. członek rzeczywisty PAN,  prof. dr hab. Czesław Druet 
 33. członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Stanisław Massel
  Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zakład Dynamiki Morza
  tel. (+48 58) 73-11-815
  e-mail: smas@iopan.gda.pl
 34. członek korespondencyjny PAN, prof. dr hab. Janusz Pempkowiak
  Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zakład Chemii i Biochemii Morza
  tel. (+48 58) 73-11-721
  e-mail: pempa@iopan.gda.pl
 35. członek korespondencyjny PAN prof. dr hab. Andrzej Witkowski
  Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  tel. (+ 48 91) 444-11-99
  e-mail: witkowsk@univ.szczecin.pl

  Specjaliści

 36. prof. dr hab. Jerzy Bolałek
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e-mail: jerzy.bolalek@ug.edu.pl
 37. dr hab. Mirosław Darecki
  Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
  e-mail: darecki@iopan.gda.pl
 38. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, ul. A. Mickiewicza 18,16 70-383 Szczecin
  e-mail: kaz@univ.szczecin.pl
 39. dr hab. Monika Kędra
  Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
  e-mail: kedra@iopan.gda.pl
 40. dr Regina Kramarska
  Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  e-mail: rkra@pgi.gov.pl
 41. mgr Włodzimierz Krzymiński
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42 , 81-342 Gdynia
  e-mail: wlodzimierz.krzyminski@imgw.pl
 42. prof. dr hab. Mirosław Miętus
  Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
  e-mail: mietus@univ.gda.pl
 43. dr hab. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN
  Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 80-328 Gdańsk ul. Kościerska 7
  e-mail: grzegorz@ibwpan.gda.pl
 44. Kazimierz Szefler
  Instytut Morski w Gdańsku, Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
  e-mail: kazimierz.szefler@im.gda.pl
 45. dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. MIR-PIB
  Morski Instytut Rybacki – PIB, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  e-mail: barbara.urban-malinga@mir.gdynia.pl

Struktura:

Sekcja Biologii Morza
przewodniczący: dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
e-mail: adam.sokolowski@ug.edu.pl

Sekcja Chemii Morza
przewodniczący: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zakład Chemii i Biochemii Morza
tel. (+48 58) 73-11-939
e-mail: pazdro@iopan.gda.pl

Sekcja Fizyki Morza
przewodniczący: dr hab. Mirosława Ostrowska prof.nadzw. IO PAN
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Zakład Fizyki Morza
tel. (+48 58) 73-11-723
e-mail: ostra@iopan.gda.pl

Sekcja Geologii Morza
przewodniczący: dr hab. prof. UG Małgorzata Witak
Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
tel. (+ 48 58) 523-68-19
e-mail: ocemaw@ug.edu.pl

Wydawnictwo:

Oceanologia (wydawnictwo ciągłe w j. angielskim)
redaktor naczelny:
członek korespondencyjny PAN, prof. dr hab.inż. Janusz Pempkowiak
e-mail: pempa@iopan.gda.pl

Redakcja:
81-712 Sopot ul. Powstańców Warszawy 55
tel. (+ 48 58) 73-11-917

Celem KBM jest: