Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 14 kwietnia , 2019 roku

 

Ś.P.

Profesora Jacka Namieśnika

 

Członka

Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk

 

Odszedł z naszego grona wspaniały Człowiek, szlachetny i odważny,

ceniony naukowiec, wybitny specjalista w zakresie chemii analitycznej,

cieszący się powszechnym szacunkiem

Wychowawca i opiekun młodzieży akademickiej.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa

Prezydium i Członkowie KBM PAN