Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
Profesora Czesława Drueta czł. rzeczywistego PAN
Inicjatora, Członka, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk

Odszedł z naszego grona Człowiek wielkiego formatu, wybitny naukowiec, twórca fizyki morza, nauczyciel wielu pokoleń oceanografów, czcigodny profesor kojarzony z najpiękniejszymi ludzkimi wartościami.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa Prezydium KBM PAN