SEKCJA BIOLOGII MORZA KBM PAN W KADENCJI 2016-2020

Członkowie z wyboru

 1. dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
  Przewodniczący Sekcji Biologii Morza KBM PAN
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  adam.sokolowski@ug.edu.pl

 2. dr hab. Urszula Janas, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  urszula.janas@ug.edu.pl

 3. Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski
  Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
  ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
  kryjaz@biol.uni.lodz.pl

 4. dr hab. Monika Kędra
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  kedra@iopan.gda.pl

 5. prof. dr hab. Alicja Kosakowska
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Chemii i Biochemii Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  akosak@iopan.gda.pl

 6. prof. dr hab. Tomasz Linkowski
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB),
  Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  linkowski@mir.gdynia.pl

 7. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl

 8. prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  Instytut Ekologii i Bioetyki
  ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
  k.opalinski@uksw.edu.pl

 9. prof. dr hab. Marcin Pliński
  ul. Krasickiego 5/3, 81-836 Sopot
  marcin.plinski@gmail.com
  ocemp@univ.gda.pl

 10. prof. dr hab. Lech Stempniewicz
  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii,
  ul. Wita Stwosza 58, 80 -308 Gdańsk
  lech.stempniewicz@biol.ug.edu.pl

 11. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  waldemar.surosz@ug.edu.pl

 12. prof. dr hab. Anna Szaniawska
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  anna.szaniawska@ug.edu.pl

 13. dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR -PIB
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  barbara.urban-malinga@mir.gdynia.pl

 14. prof. dr hab. J. Marcin Węsławski
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot
  weslaw@iopan.gda.pl

 15. prof. dr hab. Andrzej Witkowski, czł. korespondent PAN
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Morzu
  ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  witkowsk@univ.szczecin.pl

 16. prof. dr hab. Maciej Wołowicz
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  maciej.wolowicz@ug.edu.plZespół Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Biologii Morza

 1. dr hab. Luiza Bielecka, prof.UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  ocelb@univ.gda.pl

 2. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  kasiab@iopan.gda.pl

 3. Prof. dr hab. Juliusz Chojnacki
  Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  juliusz.chojnacki@gmail.com, juliusz.chojnacki@zut.edu.pl

 4. dr hab. inż. Katarzyna J. Chwedorzewska
  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  Pawińskiego 5a, 02-106
  kchwedorzewska@go2.pl

 5. dr Aleksnader Drgas
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  adrgas@mir.gdynia.pl

 6. dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  dfey@mir.gdynia.pl

 7. dr Piotr Gruszka
  Instytut Morski w Gdańsku
  ul. Abrahama 1, 80-307 Gdańsk
  pgruszka@im.gda.pl

 8. Dr Anna Hallmann
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
  ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
  hallmann@gumed.edu.pl

 9. dr Katarzyna Jankowska
  Politechnika Gdańska
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  katarzyna.jankowska@wilis.pg.gda.pl

 10. dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire
  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biologii Antarktyki
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
  mka@ibb.waw.pl

 11. dr Lech Kotwicki
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  echk@iopan.gda.pl

 12. dr Joanna Legeżyńska
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  zosia@iopan.gda.pl

 13. Prof. dr hab. Adam Latała
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  oceal@univ.gda.pl

 14. Prof. dr hab. Ryszard Ligowski>
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
  ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
  ligowski@biol.uni.lodz.pl

 15. Prof. dr hab. Zbigniew Mudryk
  Akademia Pomorska w Słupsku
  Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
  ul. Arciszewskiego 22B, 76-200 Słupsk
  mudryk@apsl.edu.pl

 16. Dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  monika.normant@ug.edu.pl

 17. dr Radosław Opioła
  Instytut Morski w Gdańsku
  ul. Abrahama 1, 80-307 Gdańsk
  Radoslaw.Opiola@im.gda.pl

 18. dr hab. Teresa Radziejewska, prof.USz.
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18A, 71-383 Szczecin
  tera@univ.szczecin.pl

 19. dr Michał Skóra
  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  Zakład Ryb Wędrownych
  Rutki 49, 83-330 Żukowo
  :m.skora@infish.com.pl

 20. dr Katarzyna Smolarz
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  oceksm@univ.gda.pl

 21. dr Jan Warzocha
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  jwarzocha@mir.gdynia.pl

 22. Prof. dr hab. Roman Wenne
  Instytut Oceanologii PAN
  Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  rwenne@iopan.gda.pl

 23. dr Agata Weydman
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  agataw@ug.edu.pl