SEKCJA GEOLOGII MORZA KBM PAN W KADENCJI 2016-2020

Członkowie z wyboru

 1. dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG
  Przewodnicząca Sekcji Fizyki Morza KBM PAN
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  tel. (+ 48 58) 523-68-19
  ocemaw@ug.edu.pl

 2. dr Regina Kramarska
  Państwowy Instytut Geologiczny
  – Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  rkra@pgi.gov.pl

 3. prof. dr hab. Stanisław Musielak
  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu
  ul. A. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  muss@univ.szczecin.pl

 4. prof. dr hab. Szymon Uścinowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny
  – Państwowy Instytut Badawcz
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  szymon.uscinowicz@pgi.gov.pl

 5. prof. dr hab. Andrzej Witkowski, czł. korespondent PAN
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,
  Instytut Nauk o Morzu
  ul. A. Mickiewicza 18,16 70-383 Szczecin
  witkowsk@univ.szczecin.pl

Zespół Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Geologii Morza

 1. prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  Krzysztof_Borowka@univ.szczecin.pl

 2. dr Mateusz Damrat
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  mateusz.damrat@pgi.gov.pl

 3. dr Joanna Dudzińska-Nowak
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  jotde@univ.szczecin.pl

 4. prof. dr hab. Wacław Florek
  Akademia Pomorska w Słupsku
  Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
  ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
  florekw@apsl.edu.pl

 5. dr Wojciech Jegliński
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  Wojciech.Jeglinski@pgi.gov.pl

 6. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
  anko@amu.edu.pl

 7. prof. dr hab. Ryszard Kotliński
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  ryszard.kotlinski@univ.szczecin.pl

 8. mgr Grzegorz Kolat
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  grzegorz.kolat@ug.edu.pl

 9. dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  a.kubowicz-grajewska@ug.edu.pl

 10. dr Dorota Koszka-Maroń
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  dkos@pgi.gov.pl

 11. prof. dr hab. Andrzej Marsz
  Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Nawigacyjny
  ul. Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia
  aamarsz@am.gdynia.pl

 12. prof. dr hab. Józef Edward Mojski
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  je.mojski@poczta.onet.pl

 13. dr Andrzej Osadczuk
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  andros@univ.szczecin.pl

 14. dr Krystyna Osadczuk
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  osadczuk@univ.szczecin.pl

 15. mgr Urszula Pączek
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  urszula.paczek@pgi.gov.pl

 16. dr Andrzej Piotrowski
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Pomorski
  ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
  andrzej.piotrowski@pgi.gov.pl

 17. prof. dr hab. Karol Rotnicki
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  rotnicki@amu.edu.pl

 18. dr Maria Rucińska-Zjadacz
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  maria.rucinska-zjadacz@ug.edu.pl

 19. prof. dr hab. Stanisław Rudowski
  Instytut Morski w Gdańsku
  ul. Długi Targ 42, 80-830 Gdańsk
  starud@im.gda.pl

 20. dr hab.Anna Styszyńska, prof. AM
  Akademia Morska w Gdyni
  Wydział Nawigacyjny
  ul. Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia
  stysa@am.gdynia.pl

 21. dr hab. Witold Szczuciński, prof UAM
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
  witek@amu.edu.pl

 22. mgr Angelika Szmytkiewicz
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  angelika.szmytkiewicz@ug.edu.pl

 23. Prof. dr hab. Marek Szmytkiewicz
  Instytut Budownictwa Wodnego PAN
  ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
  mareksz@ibwpan.gda.pl

 24. dr Ewa Szymczak
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  e.szymczak@ug.edu.pl

 25. dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  j.tegowski@ug.edu.pl

 26. dr Anna Tomczak
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  je.mojski@poczta.onet.pl

 27. dr Jacek Tylkowski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
  jatyl@amu.edu.pl

 28. dr Grzegorz Uścinowicz
  Państwowy Instytut Geologiczny
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Geologii Morza
  ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
  Grzegorz.Uscinowicz@pgi.gov.pl

 29. dr Marcin Winowski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
  marwin@amu.edu.pl

 30. dr Radosław Wróblewski
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
  dokrw@univ.gda.pl

 31. dr Jakub Witkowski
  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin
  jakub.witkowski@univ.szczecin.pl

 32. dr hab. Marek Zajączkowski, prof. IO PAN
  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  trapper@iopan.gda.pl

 33. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Kahlau
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  - Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Gdynia
  Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia,
  elazawadzka46@gmail.com

 34. prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
  zbzw@amu.edu.pl