Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
Dr hab. Tadeusza Króla
Członka Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk

Odszedł z naszego grona wspaniały Człowiek, szlachetny i odważny, ceniony naukowiec, wybitny specjalista z zakresu fizyki morza, cieszący się powszechnym szacunkiem wychowawca i opiekun młodzieży akademickiej.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składa Prezydium i członkowie KBM PAN