SEKCJA CHEMII MORZA KOMITETU BADAŃ MORZA PAN W KADENCJI 2016-2020

Członkowie z wyboru

 1. dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN
  Przewodniczący Sekcji Chemii Morza KBM PAN
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  pazdro@iopan.gda.pl

 2. prof. dr hab. Jerzy Bolałek
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  jerzy.bolalek@ug.edu.pl

 3. prof. dr hab. Alicja Kosakowska
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  akosak@iopan.gda.pl

 4. prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  kowalewska@iopan.gda.pl

 5. dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  anita.lewandowska@ug.edu.pl

 6. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  hanna.mazur-marzec@ug.edu.pl

 7. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
  ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  chemanal@pg.gda.pl

 8. dr hab. inż. Marianna Pastuszak prof.MIR-PIB
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  marianna.pastuszak@mir.gdynia.pl

 9. prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  pempa@iopan.gda.pl

 10. prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer
  Gdański Uniwersytet Medyczny,
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
  pszef@gumed.edu.plZespół Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Chemii Morzaa

 1. Dr Eugeniusz Andrulewicz
  Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy
  eugeniusz.andrulewicz@mir.gdynia.pl

 2. Dr Jacek Bełdowski
  Instytut Oceanologii PAN
  Zakład Chemii i Biochemii Morza
  hyron@iopan.gda.pl

 3. Dr hab. Magdalena Bełdowska
  Uniwersytet Gdański
  Instytut Oceanografii
  m.beldowska@ug.edu.pl

 4. Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk
  Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  biziuk@chem.pg.gda.pl , marek.biziuk@pg.gda.pl

 5. Dr hab. Dorota Burska
  Uniwersytet Gdańsk
  Instytut Oceanografii
  ocedb@ug.edu.pl

 6. Prof. dr hab. Lucyna Falkowska
  Uniwersytet Gdański
  Instytut Oceanografii
  l.falkowska@ug.gda.pl

 7. Dr inż. Anna Filipkowska
  Instytut Oceanologii PAN
  Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza
  afilipkowska@iopan.gda.pl

 8. Dr hab. Bożena Graca, prof. UG
  Uniwersytet Gdański
  Instytut Oceanografii
  graca@ug.edu.pl

 9. Dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG
  Uniwersytet Gdański
  Instytut Oceanografii
  grzyb@panda.bg.univ.gda.pl

 10. Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
  Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  agawasik@pg.gda.pl

 11. Dr Karol Kuliński
  Instytut Oceanologii PAN
  Zakład Chemii i Biochemii Morza
  kroll@iopan.gda.pl

 12. Dr inż. Ludwik Lubecki
  Instytut Oceanologii PAN
  Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza
  lubecki@iopan.gda.pl

 13. Dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, prof. UG
  Uniwersytet Gdański
  Instytut Oceanografii
  elniem@ocean.univ.gda.pl

 14. Dr hab. Elżbieta Łysiak-Pastuszak
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
  Oddział Morski
  elap.stratus@imgw.gdynia.pl

 15. Prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki
  Zachodnio Pomorski Uniwersytet Technologiczny
  Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
  mikolaj.protasowicki@zut.edu.pl

 16. Dr Grażyna Pazikowska-Sapota
  Instytut Morski w Gdański
  gsapota@im.gda.pl

 17. Prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Chemii
  bosk@chemik.chem.univ.gda.pl

 18. Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Chemii
  piotr.stepnowski@ug.edu.pl

 19. Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska
  Uniwersytet Gdański
  Wydział Chemii
  dagmara.struminska@ug.edu.pl

 20. Dr hab. Joanna Szlinder-Richert, prof. nadzw.
  Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Chemii Żywności i Środowiska
  jszlinder@mir.gdynia.pl

 21. Dr inż. Małgorzata Szymczak-Żyła
  Instytut Oceanologii PAN
  Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza
  szymczak@iopan.gda.pl

 22. Dr Beata Szymczycha
  Instytut Oceanologii PAN
  Zakład Chemii i Biochemii Morza
  beat.sz@iopan.gda.pl

 23. Prof. dr hab. inż. Lidia Wolska
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  Zakład Toksykologii Środowiska
  lidiawolska@gumed.edu.pl

 24. Dr Agata Zaborska
  Instytut Oceanologii PAN
  Zakład Chemii i Biochemii Morza
  agata@iopan.gda.pl

 25. Dr hab. inż. Tamara Zalewska
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej–PIB, Oddział Morski
  Tamara.Zalewska@imgw.pl