SEKCJA FIZYKI MORZA KOMITETU BADAŃ MORZA PAN W KADENCJI 2015-2018

Członkowie z wyboru

 1. dr hab. inż. Mirosława Ostrowska, prof. nadzw. IO PAN – Przewodnicząca Sekcji Fizyki Morza KBM PAN
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  ostra@iopan.gda.pl

 2. dr hab. Mirosław Darecki, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  darecki@iopan.gda.pl

 3. prof. dr hab. Jerzy Dera
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  dera@iopan.gda.pl

 4. dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl

 5. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
  ul. A. Mickiewicza 18,16 70-383 Szczecin
  kaz@univ.szczecin.pl

 6. dr hab. Natalia Gorska, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  natalia.gorska@ug.edu.pl

 7. prof. dr hab. Zygmunt Klusek
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  klusek@iopan.gda.pl

 8. prof. dr hab. Adam Krężel
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  adam.krezel@ug.edu.pl

 9. mgr Włodzimierz Krzymiński
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni
  wlodzimierz.krzyminski@imgw.pl

 10. prof. dr hab. Mirosław Miętus
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
  ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
  mietus@univ.gda.pl

 11. prof. dr hab. Jacek Piskozub
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  piskozub@iopan.gda.pl

 12. dr hab. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN
  Instytut Budownictwa Wodnego PAN
  ul. Kościerska 7,80-328 Gdańsk
  grzegorz@ibwpan.gda.pl

 13. dr hab. Sławomir Sagan, prof. nadzw. IO PAN
  przedstawiciel Polski w Europejskiej Radzie ds Morskich (EMB)
  działającej we współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF)

  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  sagan@iopan.gda.pl

 14. dr Kazimierz Szefler
  Instytut Morski w Gdańsku
  Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
  kazimierz.szefler@im.gda.pl

 15. dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  walczows@iopan.gda.pl

 prof. dr hab. inż. Stanisław Massel, członek rzeczywisty PAN - 2018† 

 dr hab. Tadeusz Król, prof. AMG - 2016† 

Zespół Zadaniowy ds. Opinii i Rozwoju Fizyki Morza

 1. dr Agnieszka Beszczyńska-Möller
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  abesz@iopan.gda.pl

 2. dr Katarzyna Bradtke
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  katarzyna.bradtke@ug.edu.pl

 3. dr Joanna Dudzińska-Nowak
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
  ul. A. Mickiewicza 18,16, 70-383 Szczecin
  jotde@univ.szczecin.pl

 4. prof. dr hab. Jan Godlewski
  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  jgodlew@pg.gda.pl

 5. dr hab. Dariusz Ficek, prof. nadzw. AP
  Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk
  :ficek@apsl.edu.pl

 6. dr hab. Piotr Kowalczuk, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  piotr@iopan.gda.pl

 7. dr Włodzimierz Freda
  Akademia Morska w Gdyni, Katedra Fizyki
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
  wfreda@am.gdynia.pl

 8. dr Marek Kowalewski
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  cemk@ug.edu.pl

 9. dr Roman Majchrowski
  Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk
  majchrowski@apsl.edu.pl

 10. dr hab. inż. Jacek Marszal
  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
  ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  marszal@eti.pg.gda.pl

 11. dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG
  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Geoinformatycznych
  ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  Polska Agencja Kosmiczna
  ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk
  marmo@pg.gda.pl

 12. dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. nadzw. IBW PAN
  Instytut Budownictwa Wodnego PAN
  ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
  rafal.o@ibwpan.gda.pl

 13. dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AM
  Akademia Morska w Gdyni, Katedra Fizyki
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
  zotremba@am.gdynia.pl

 14. dr Marcin Paszkuta
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  marcin.paszkuta@ug.edu.pl

 15. dr Anna Rozwadowska
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  ania@iopan.gda.pl

 16. dr Waldemar Staroń
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny
  ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
  staron@wmf.univ.szczecin.pl

 17. dr Joanna Stoń-Egiert
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  aston@iopan.gda.pl

 18. dr hab. Joanna Szczucka, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  szczucka@iopan.gda.pl

 19. dr inż. Piotr Szmytkiewicz
  Instytut Budownictwa Wodnego PAN
  ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
  P.Szmytkiewicz@ibwpan.gda.pl

 20. dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG
  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  j.tegowski@ug.edu.pl

 21. dr hab. Sławomir Woźniak, prof. nadzw. IO PAN
  Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  woznjr@iopan.gda.pl

 22. dr Tomasz Zapadka
  Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk
  zapad@apsl.edu.pl