Struktura organizacyjna
Instytutu Oceanologii PAN, Sopot 2016

Rada Naukowa - - - - - - DYREKTOR - - - - Związki Zawodowe

DYREKTOR NAUKOWY
 
DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
Biuro Koordynacji Badań ---   --- Studium Doktoranckie Główny Księgowy
  Redakcja Wydawnictw --- --- Biblioteka    
  Zespół IT ---   --- Naczelny Inżynier  
      ┗━ s/y OCEANIA    

plan3d