28-30.09.2021, konferencja online, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

09-11.06.2021, Instytut Oceanologii

8-9.04.2021

8.04.2021

6 kwietnia 2021

marzec 2021

22.03.2021 - Światowy Dzień Wody

Z żalem informujemy, że 14 marca zmarła w szpitalu w Gdyni nasza koleżanka, dr hab. Hanna Kalamarz-Kubiak, od wielu lat pracująca w Zakładzie Genetyki i Biotechnologii a wcześniej w Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk.

Rodzinie i znajomym składamy wyrazy serdecznego współczucia
Dyrekcja IO PAN

11.03.2021, Instytut Oceanologii on-line

17.02.2021

luty 2021

  • My też dołączyliśmy do 29 finału WOŚP. Gorąco zachęcamy do licytacji aukcji, z któ­rych całkowity dochód zostanie prze­kazany na Wielką Orkiestrę Świą­tecznej Pomocy:

1. Gadżety z logo r/v Oceania,
2. Gadżety z logo r/v Oceania
1. Zestaw z książką dla dzieci,
2. Zestaw z książką dla dzieci
1. Gadżety z logo IO PAN,
2. Gadżety z logo IO PAN

20 stycznia 2021
        starsze wydarzenia