Pracownia Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych została utworzona w obecnej postaci w styczniu 2007 roku, łącząc hydrodynamików i ekologów dla wspólnego badania skomplikowanych problemów nauki o morzu. Głównym celem badań Pracowni jest uczynienie zrozumiałymi: procesów fizycznych dla biologów, poprzez użycie metodologii matematycznej oraz natury procesów życia w morzu dla oceanografów. Spodziewamy się, że badania prowadzone w Pracowni pomogą biologom morskim i ekologom w lepszym poznaniu mechanizmów, które pomagają roślinom i zwierzętom żyć w oceanie, a jednocześnie ułatwiają oceanografom fizycznym i dynamikom płynów zrozumienie jak ich wiedza może znaleźć zastosowanie w badaniach nad ekologią morza.

hand   Model Ekosystemu Morza Bałtyckiego hand   FindFish hand   Water Puckback