Działalność naukowa

  STRONY WWW PROJEKTÓW NAUKOWYCH
  RADA NAUKOWA INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN
  OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE IO PAN
  STUDIUM DOKTORANCKIE
  SZKOŁY DOKTORSKIE
  DOKTORATY, HABILITACJE I PROFESURY
  PROJEKTY KRAJOWE
  PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
  PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
  UDZIAŁ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH
  UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
  SEMINARIA ZAKŁADOWE
  WYBRANE PREZENTACJE
  Program Ramowy UE HORYZONT 2020
  BAZY DANYCH
  ZESPÓŁ PŁETWONURKÓW IO PAN
  POPULARYZACJA NAUKI


  WAŻNE ZEWNĘTRZNE STRONY WWW