Zakład Dynamiki Morza IO PAN

Kierownik: dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN

Trzy główne problemy są przedmiotem badań Zakładu Dynamiki Morza:

Głównymi rejonami badań zakładu są Morze Bałtyckie i Morza Europejskiej Arktyki ( Morze Norweskie i Grenlandzkie).

Struktura zakładu: