Zakład Dynamiki Morza IO PAN

Kierownik: dr hab. Waldemar Walczowski, prof. nadzw. IO PAN

Główne problemy badane laboratoriach Zakładu Dynamiki Morza:

Struktura zakładu: