Zakład Chemii i Biochemii Morza IO PAN

Kierownik: prof. dr hab. Alicja Kosakowska

Zakład Chemii i Biochemii Morza składa się z trzech pracowni, z których każda prowadzi niezależne badania dotyczące właściwości różnorodnych komponentów środowiska morskiego i zachodzących w nim procesów.

Główne badane zagadnienia to: