Skład osobowy Pracowni Biochemii Morza

Alicja_Kosakowska Alicja Kosakowska, prof. dr hab.
kierownik pracowni
e-mail: akosak@iopan.gda.pl
Hanna Mazur-Marzec Hanna Mazur-Marzec, prof. dr hab.
e-mail: biohm@iopan.gda.pl 
Jolanta_Lewandowska Jolanta Lewandowska, mgr
e-mail: lewand@iopan.gda.pl 
Marta Cegłowska Marta Cegłowska, mgr
(doktorantka)
e-mail: mceglowska@iopan.gda.pl
Patrycja Owczarczyk Patrycja Kwiecień, inż
e-mail: powczarczyk@iopan.gda.pl


back