Ogólny zarys projektu:

Obecne badania wyraźnie wskazują, że jesteśmy w okresie intensywnego ocieplenia klimatycznego, którego skutki znacząco wpływają na ekosystemy naszej planety (IPCC 2007). Od początku rewolucji przemysłowej w wyniku spalania paliw kopalnych i wylesiania, stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o około 40% (Honisch i inni, 2009), i właśnie tak znaczący wzrost CO2, stanowił wyjściowy czynnik dla globalnego ocieplenia. Wzrost CO2 w atmosferze doprowadził do zwiększenia absorpcji CO2 przez oceany i ich zakwaszenia. Szacuje się, że pomiędzy rokiem 1700 a 2000, pH oceanu zmniejszyło się z około 8,25 do 8,14, co stanowi w przybliżeniu 30% wzrost stężenia jonów wodorowych [H+] w wodzie morskiej. Jeśli obecne trendy emisji antropogenicznej CO2 do atmosfery pozostaną niezmienne, w przyszłości środowisko morskie będzie cechowała wysoka zawartość rozpuszczonego CO2 oraz krytycznie niski poziom pH. Konsekwencją obniżenia pH wody morskiej, będzie zmniejszone nasycenie węglanem wapnia (CaCO3), związkiem wykorzystywanym przez organizmy morskie do budowy muszli, pancerzyków i szkieletów (Raven i wsp. 2005).

Literatura:
Honisch B. et al. 2009. Atmospheric Carbon Dioxide Concentration Across the Mid-Pleistocene Transition. Science 324: 1551–1554.
IPCC 2007 Climate change 2007. The Intergovermental Panel on Climate Change 4 th assessment report. www.ipcc.ch
Raven FRS et al. 2005. Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon dioxide. The Royal Society report 12/05, 60 pp.