Aktualności i wydarzenia:

 • Stacje badawcze projektu POLNOR, październik 2016
  Chcielibyśmy podsumować kilka sezonów zbioru materiału badawczego. Projekt POLNOR zebrał próby u wybrzeży Norwegii, z Morza Grenlandzkiego oraz Morza Barentsa. Mapę stacji badawczych, na których pobrano organizmy przeznaczone na analizy mineralogiczne i geochemiczne prezentujemy obok.

 • Wrzesień 2016: Prace analityczne w Muzeum Historii Naturalnej (Londyn, Wielka Brytania)
  W dniach 5-30 września 2016 w Imaging and Analysis Centre w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie przeprowadzono analizy dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). W projekcie POL-NOR technika XRD została wykorzystana do identyfikacji minerałów (kalcyt i aragonit) oraz pomiaru zawartości magnezu w kalcycie szkieletów. Zbadano ponad 800 szkieletów arktycznych organizmów kalcyfikujących, reprezentowanych przez mszywioły, ramienionogi, skorupiaki, małże, chitony, ślimaki i szkarłupnie. Tak ogromna baza danych stanowi dobrą podstawę dla przyszłych publikacji!
  hand  Prace analityczne w Muzeum Historii Naturalnej

 • S/y Oceania 2016 - letni rejs badawczy
  Rok 2016 to ostatni rok zbioru materiału badawczego w Arktyce. Ponownie ekipa badawcza projektu POLNOR wzięła udział w letnim rejsie naukowym Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk AREX 2016 na pokładzie statku s/y Oceania. Kalcyfikujące bezkręgowce zostały zebrane ze stacji badawczych zlokalizowanych w fiordach Spitsbergenu za pomocą sani epibentonicznych i trójkątnej dragi dennej. Pierwsze wrażenie podczas selekcji materiału nasunęło stwierdzenie, że skład gatunkowy organizmów bentosowych, różni się od składu obserwowanego w 2015 roku. Dlatego też nie możemy doczekać się pierwszych wyników.
  hand  S/y Oceania 2016 - letni rejs

 • IX Sopocki Dzień Nauki, 4 czerwca 2016 r., Sopot, Polska
  Zespół projektu POLNOR wziął udział w IX Sopockim Dniu Nauki, który jest częścią większego wydarzenia popularnonaukowego czyli Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Celem Bałtyckiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja wiedzy na temat środowiska morskiego. Podczas tej imprezy, naukowcy pracujący w projekcie POLNOR zorganizowali serię warsztatów plastycznych, które były pretekstem do wykładu na temat bioróżnorodności fauny dennej Arktyki. W czasie warsztatów uczestnikom przybliżono także zagrożenia dla rejonów polarnych, w tym kwestie zmian klimatu czyli ocieplania się wód morskich oraz wzrostu zakwaszenia oceanu. Projekt przygotował zajęcia dla każdego: dla małych dzieci i dla dorosłych. Podczas najprostszych zajęć malowano gipsowe figurki zwierząt morskich, te bardziej zaawansowane pozwalały obserwować te stworzenia pod mikroskopem.


 • “Nurkowie” – pierwsza praca artystki zaangażowanej w badania projektu POLNOR
  Działania upowszechniające naukę są szczególnie ważne dla naszego projektu. Dlatego w każdej letniej kampanii terenowej uczestniczyli młodzi twórcy. Projekt umożliwił im poznanie mroźnego krajobrazu Arktyki i bogatej fauny tego rejonu oraz dał możliwość wzięcia udziału w pracy oceanografów i biologów morza. Jedną z tych artystów była p. Aleksandra Fronc (jej prace można zobaczyć na http://olafronc.carbonmade.com). Z niecierpliwością czekamy na dalsze prace p. Oli inspirowane arktycznymi doświadczeniami!

 • Wrzesień 2015: rejs jesienny r/v Johan Hjort
  Joanna Przytarska uczestniczyła w rejsie badawczym zorganizowanym przez Instytut Badań Morskich w Bergen (Havforskningsinstituttet) na pokładzie statku r/v Johan Hjort. Rejs rozpoczynał się 10 września 2015 w Longyearbyen (Spitsbergen), a kończył w Kirkenes u wybrzeży Norwegii 2 października 2015 roku. Celem rejsu było zebranie prób planktonu, bentosu oraz nektonu w rejonie Morza Barentsa. Za pomocą dragi dennej na 31 stacjach badawczych zebrano gatunki bezkręgowców zaliczane do następujących gromad: Asteroidea, Echinoidea, Ophiuroidea, Gastropoda, Bivalvia, Brachiopoda oraz Bryozoa. Po udanym rejsie Joanna przekazuje podziękowania Szefowi Zespołu Naukowego, Uczestnikom rejsu oraz Załodze za pomoc i życzliwość. Ma również nadzieje, że się jeszcze spotkają!
  hand  Rejs jesienny r/v Johan Hjort

 • Szkoła letnia w University Centre in Svalbard (UNIS), 8 września 2015 r.
  8 września odbyła się seria wykładów zorganizowana przez projekt POLNOR we współpracy z University Centre in Svalbard. Wykłady otwarte były dla wszystkich zainteresowanych (w tym naukowców i studentów spoza projektu), a ich głównym celem było propagowanie badań i już zdobytej wiedzy naukowej na tematy związane z zakwaszaniem oceanu. Drugim z celów, choć nie mniej ważnym, był rozwój naukowy studentów, stymulacja ich kreatywności oraz krytycznego myślenia. W wykładach wzięli udział naukowcy pracujący w projekcie POLNOR (Paul Renaud, Phil Wallhead, Piotr Kukliński) oraz zaproszeni goście (na przykład Melissa Chierici, Mikko Vihtakari).

 • Pobór prób na Morzu Barentsa, rejs statku Johan Hjort, sierpień - wrzesień 2015
  Pracująca dla projektu POLNOR Anna Iglikowska uczestniczyła w poborze prób na terenie Morza Barentsa, w ramach rejsu statku badawczego Johan Hjort (Instytut Badań Morza w Bergen). Rejs trwał od 26 sierpnia do 9 września, w tym czasie Anna pobrała próby badawcze z 19 stacji. Osobniki rozgwiazd, jeżowców, wężowideł, ślimaków, małży, ramienionogów i mszywiołów zebrano i następnie dostarczono do laboratorium w Polsce w celu przeprowadzenia dalszych analiz.

 • S/y Oceania 2015 - letni rejs badawczy
  W 2015 roku materiał badawczy w Arktyce był pobierany przez ekipę projektu POLNOR ze statku badawczego s/y Oceania, należącego do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Z dna morskiego pobrano tysiące gatunków posiadających szkielety zbudowane z węglanu wapnia, które czekają w zamrażarkach na dalsze analizy laboratoryjne: identyfikację, a następnie analizy mineralogiczne oraz geochemiczne. Obszar badań obejmował fiordy Spitsbergenu: Isfjorden oraz Hornsund, ponadto zebrano również próby w drodze ze Spitsbergenu do Tromsø. Na każdej stacji badawczej z głębokości 50, 100 i 150 m zebrano organizmy bentosowe posiadające szkielet zbudowany z węglanu wapnia za pomocą sani epibentonicznych. Natomiast, za pomocą czerpaka skrzynkowego zebrano próbki przeznaczone na analizy składu chemicznego i mineralogicznego Foraminifera. Tło środowiskowe dla badań biologicznych i geochemicznych stanowiły pomiary hydrologiczne wykonane za pomocą sondy CTD oraz próbki wody zebrane z różnych głębokości w celu analizy węglanów.
  hand  S/y Oceania 2015 - letni rejs badawczy

 • VIII Sopocki Dzień Nauki, 23 maja 2015, Sopot, Polska
  23 maja zespół projektu POLNOR wziął udział w VIII Sopockim Dniu Nauki, który zorganizowany został w ramach większego wydarzenia: XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Na stoisku projektów realizowanych w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, młodzi naukowcy z projektu POLNOR przeprowadzali doświadczenia ilustrujące wpływ niskiego pH na skorupki wapienne organizmów morskich. Odwiedzający piknik naukowy mogli obserwować i sami przeprowadzić doświadczenia zaprojektowane wokół tematu zakwaszenia oceanu oraz wziąć udział w grach i zabawach związanych z tym tematem. Dla najmłodszych uczestników VIII Sopockiego Dnia Nauki zaplanowano warsztaty artystyczne, podczas których malowano organizmy morskie, którymi zajmujemy się w projekcie. Prace przygotowane podczas warsztatów plastycznych zostały pokazane podczas uroczystego wernisażu, który odbył się 16 czerwca w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN. Wystawa prac uzupełniona została o krótki wykład popularnonaukowy oraz serię nowych eksperymentów i gier edukacyjnych.


 • Kwiecień 2015: Premiera krótkiego filmu z badań w ramach projektu POLNOR
  Premiera krótkiego filmu promocyjnego o badaniach prowadzonych w ramach projektu POLNOR na kanale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MuPoGpDIh-o

 • Marzec 2015: analiza dyfrakcji rentgenowskiej w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie
  Pracujące w ramach projektu POLNOR Anna Iglikowska i Joanna Przytarska przez dwa tygodnie prowadziły prace badawcze w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Ich głównym zadaniem było wykonanie analiz mineralogicznych szkieletów arktycznych organizmów kalcyfikujących. Przed analizą każdą próbkę utarto na drobny proszek, a następnie umieszczono wewnątrz dyfraktometru. W urządzeniu tym próbkę naświetla się promieniowaniem rentgenowskim pod różnym kątem, następnie detektor rejestruje obraz dyfrakcyjny po przejściu promieniowania przez próbkę. W wyniku pomiarów uzyskuje się wykres będący obrazem dyfrakcji, który jest unikalny dla każdego z minerału.
  hand  Analiza dyfrakcji rentgenowskiej w Muzeum Historii Naturalnej

 • Marzec 2015: spotkanie roczne projektu, Sopot, Polska
  19 marca 2015 r. odbyło się roczne spotkanie projektu POLNOR oraz dwa warsztaty: (i) ‘Workshop with WP2 and WP4 on datasets, scenarios and parameterisations’ (18 marca) oraz (ii) ‘Workshop on hotspots with WP2’ (19 marca). Na spotkaniu i warsztatach byli obecni przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Spotkanie obfitowało w długie dyskusje na temat wyników projektu oraz strategii naukowej na nadchodzące miesiące.

 • Życzenia świąteczne od polskiego zespołu realizującego projekt POL-NOR  Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
  życzy polska ekipa projektu POL-NOR

 • Wizyta naukowców z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie 17-20 listopada 2014, Sopot (Polska)
  W dniach 17-20 listopada Instytut Oceanologii PAN odwiedzili goście z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Zaproszeni goście są ekspertami w dziedzinie analiz ICP MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry) i ICP AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy). Ich wizyta pozwoliła na ulepszenie manuskryptu powstającej publikacji, dopracowanie procedur laboratoryjnych, interpretację wyników do kolejnego artykułu oraz umożliwiła zaplanowanie dalszych badań naukowych w ramach projektu POL-NOR. Więcej informacji:
  hand  www.facebook.com/media/set/?set=a.878396415516268.1073741845.759401154082462&type=1

 • Drugie warsztaty naukowe „Arctic in Rapid Transition (ART)”, 21-24 października 2014, Brest (Francja)
  Joanna Przytarska uczestniczyła w warsztatach naukowych „Arctic in Rapid Transition” (Arktyka w okresie przejściowym - ART), które odbyły się w Europejskim Instytucie Badań Morskich w Plouzané we Francji. Tematem przewodnim niniejszego spotkania były współczesne problemy ekosystemu Arktyki oraz przyszłe priorytety badawcze w tym obszarze. Podczas warsztatów wygłosiła prezentację pod tytułem: „Zakwaszenie oceanu w Arktyce – odpowiedź ekosystemu na liczne czynniki stresogenne wynikające z ocieplenia i zmian chemicznych wód oceanu”. Więcej informacji:
  hand  www.istas.sciencesconf.org/

 • Artyści zaangażowani w projekt POL-NOR
  Projekt POL-NOR zwraca szczególną uwagę na współpracę ze środowiskami zewnętrznymi. W Aktualnie w projekt zaangażowaliśmy dwoje artystów: Aleksandrę Fronc i Mateusza Bąka.
  Udział artystów w projekcie ma na celu wprowadzenie subiektywnego spojrzenia na temat zmian środowiskowych w Arktyce, pracy naukowca i ogólnego piękna Arktyki.

  Aleksandra Fronc

  Mateusz Bąk
 • Zbiór prób w fiordach Spitsbergenu, Oceania, 24 lipca – 12 sierpnia 2014
  W ramach rejsu statku Oceania w okolice Spitsbergenu (AREX 2014) pobrano próby dla projektu POL-NOR.
  W dniach 24 lipca – 12 sierpnia pozyskano bezkręgowce kalcyfikujące z 35 stacji zlokalizowanych w fiordach Hornsund i Kongsfjord. Ponadto pobrano również próbki wody do analizy węglanów, a także dane na temat zasolenia i temperatury będące tłem środowiskowym dla badanych taksonów. Więcej informacji:
  hand  www.facebook.com/media/set/?set=a.831279810227929.1073741841.759401154082462&type=1

 • Zbiór prób w rejonie w rejonie Spitsbergenu, rejs statkiem Helmer Hanssen 21 – 29 lipca 2014
  Rejs statkiem Helmer Hanssen miał na celu pobór głębokowodnych prób kalcyfikujących organizmów t.j. foraminifera oraz makrofauny bentosowej z wód wokół Spitsbergenu. Wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Tromso przeprowadzono kompleksowe badania batymetrii oraz geomorfologii dna morskiego, a także wpływu zakwaszenia Oceanu Arktycznego na kalcyfikujące organizmy. Więcej informacji:
  hand  www.facebook.com/media/set/?set=a.838716036150973.1073741842.759401154082462&type=1

 • Zbiór prób Oceania 2014 16 czerwca – 23 lipca 2014
  Od połowy czerwca do końca lipca trasa rejsu Oceanii przebiegała od fiordów norweskich na północ przez Morze Norweskie, Morze Barentsa mijając Wyspę Niedźwiedzią, Morze Grenlandzkie, aż do 79 stopnia szerokości geograficznej. Podczas trwania tego etapu rejsu próby bentosowe były zbierane w norweskim fiordzie Ulsfiorden oraz przy Wyspie Niedźwiedziej. W ramach projektu zebrano kalcyfikujące organizmy takie jak rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, małże, ślimaki, czy mszywioły. Na każdej stacji badawczej zmierzona została głębokość, temperatura i zasolenie wody.

 • Larwood Sympozjum , 12-13 czerwca 2014, Sopot (Polska)
  Sympozjum Larwooda jest corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się grupą organizmów posiadających węglanowe szkielety zwane mszywiołami. W dniach 12 i 13 czerwca 2014 takie spotkanie zostało zorganizowane w Sopocie. Na tymże sympozjum zaprezentowano założenia projektu POL-NOR, jego główne cele i oczekiwane efekty. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 naukowców z dziewięciu krajów. Więcej informacji:
  hand  www.iopan.gda.pl/projects/Larwood/
  hand  www.iopan.gda.pl/Albumy/Larwood/index.html
  hand  www.iopan.gda.pl/Albumy/Larwood2/index.html

 • 35 Sympozjum Polarne, 4-7 czerwca 2014, Wrocław (Polska)
  W dniach 4-7 czerwca 2014 we Wrocławiu odbyło się 35 Sympozjum Polarne. Konferencja poświęcona była problematyce zróżnicowania oraz kondycji ekosystemów polarnych w odniesieniu do obserwowanych współcześnie zmian środowiskowych. Anna Iglikowska (wraz ze współautorami) zaprezentowała założenia, cele i plany projektu w prezentacji pod tytułem: „POLNOR – The Changing Ocean of the Polar North”. Więcej informacji:
  hand  www.geogr.uni.wroc.pl/index.php/pl/konferencje

 • Pierwsza konferencja polsko-norweskiego programu badawczego, 23 kwietnia 2014, Warszawa (Polska)
  W kwietniu 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało konferencję otwierającą dla Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Konferencja odbyła się w Warszawie, a jej głównym celem była prezentacja projektów, które otrzymały finansowanie w ramach tego programu. POL-NOR znalazł się wśród prezentowanych projektów. Przedstawione zostały główne cele i założenia projektu, jego struktura oraz harmonogram. Więcej informacji:
  hand  23.04.14-NCBIR-POLNOR-final.ppt

 • Pierwszy „KickOff Meeting”, Sopot (Polska), 3 kwietnia 2014
  Pierwsze spotkanie „robocze” rozpoczynające projekt zostało zorganizowane w celu przedstawienia uczestników oraz naukowców zaangażowanych w projekt POL-NOR. Projekt jest podzielony na pięć indywidualnych, ale ściśle powiązanych i współzależnych zadań badawczych. Liderzy poszczególnych zadań przedstawili cele, jak również zadania pozwalające je osiągnąć. Został zaprezentowany plan prac projektu. Koordynator projektu Piotr Kukliński podkreślił znaczenie projektu i przedstawił ogólny zakres prac, jak również omówił kluczowe kwestie związane z harmonogramem projektu, a dokładniej, ramy czasowe związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych i gromadzeniem pierwszych wyników. Więcej informacji:
  hand  www.facebook.com/media/set/?set=a.776907292331848.1073741828.759401154082462&type=1

 • XI Doroczna Konferencja Naukowa Instytutu Oceanologii, 7 lutego 2014, Sopot (Polska)
  Podczas XI dorocznej konferencji naukowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (IO PAN) zatytułowanej “Theoretical and practical aspects of research in the marine environments” zaprezentowano założenia, cele i spodziewane efekty projektu POL-NOR. Uczestnikami konferencji byli pracownicy IO PAN, goście reprezentujący najważniejsze krajowe instytucje naukowe zajmujące się problematyką morską jak i ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Karsten Klepsvik. Więcej informacji:
  hand  www.iopan.gda.pl/Albumy/konferencja_2014/index.html
  hand  www.iopan.gda.pl/Albumy/konferencja2014/index.html